Monday the 24th - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

605.7

Wymiennik płytowy "APV"

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 580 mm;
 • szerokość - 350 mm;
 • wysokość - 1.080 mm.

Dane techniczne:

 • typ - 18-FG;
 • rok budowy - 1997;
 • pojemność - 8 l;
 • średnica rur - 50 mm;
 • ilość płyt - 24.
Zdjęcie urządzenia po demontażu

605.6

Płytowy wymiennik ciepła ReHeat Ultra Flex, Szwecja

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 2.007 mm
 • szerokość - 460 mm
 • wysokość - 1.680 mm

Dane techniczne:

 • Typ - UF-42
 • Pojemność - 306 l
 • Ciśnienie - 16 bar
 • Rok produkcji - 1991
 • Max. temperatura - 100ºC
 • przekrój wlotu i wylotu po zredukowaniu - ø 40 mm
 • ilość płyt - 210 szt
 • wymiary płyt - 40 mm x 137 mm
 605 6 k

605 6a k

 Zdjęcie urządzenia po demontażu


605.5

Płytowy wymiennik ciepła ReHeat Ultra Flex, Szwecja

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 2.000 mm
 • szerokość - 620 mm
 • wysokość - 1.880 mm

Dane techniczne:

 • Typ - UFX-64
 • Pojemność - 268 l
 • Ciśnienie - 16 bar
 • Rok produkcji - 1991
 • Max. temperatura - 90ºC
 • przekrój wlotu i wylotu - Ø 145 mm
 • ilość płyt - 166 szt
 • wymiary płyt - 51 mm x 157 mm

605 5 k
Zdjęcie urządzenia po demontażu


 605.4

Nagrzewnice/chłodnice powietrza AL-KO

Służą wyłącznie do ogrzewania, wzgl. chłodzenia powietrza i opcjonalnego wentylowania (nagrzewnice powietrza) i oczyszczania we wnętrzu pomieszczeń i budynków o normalnym klimacie i normalnej atmosferze.

Nagrzewnice/chłodnice powietrza zostały przystosowane do pracy w zakresie temperatur otoczenia od -20 °C do +40 °C oraz w zakresie wilgotności względnej powietrza od 50% do 85% bez skraplania.

Wymiary gabarytowe:

 • Długość - 830 mm;
 • Szerokość - 730 mm;
 • Wysokość - 680 mm;

Dane techniczne:

 • typ - LHIND 400-6KN/B/T/SPEZ;
 • ciśnienie robocze - 16 bar (testowany na 32 bar);
 • Wentylator:
  • silnik - 3 fazy - moc - 0,28 kW; 590 U/min. na pierwszym biegu; 0,4 kW; 950 U/min na drugim biegu.

605 4 k

605 4a k

Wymiary gabarytowe:

 • Długość - 730 mm;
 • Szerokość - 680 mm;
 • Wysokość - 570 mm;

Dane techniczne:

 • typ LH IND 250 - 4KN/B/T/SPEZ
 • ciśnienie robocze - 16 bar ( testowany na 32 bar)
 • wentylator:
  • silnik - 3 fazy - moc - 0,26kW ; 1420 U/min. na 1-szym biegu; 0,18 KW; 940 U/min. na 2-gim biegu.

605 4b k

605 4c k


 605.3

Wymiennik ciepła stalowy, ocynkowany, rurowy z lamelami okręconymi na rurach

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 3.070 mm
 • szerokość - 400 mm
 • wysokość - 1.220 mm

Wymiary szczegółowe:

 • ilość rurek - 6x22 = 132 rurki
 • długość rurek - 2.520 mm
 • średnica zewnętrzna rurek - 25 mm
 • średnica zewnętrzna rur kolektorów (10 szt) - 38 mm
 • długość rur kolektorów - 1.120 mm
 • średnica zewnętrzna rur kolektorów (2 szt) - 76 mm
 • długość rur kolektorów - 1.120 mm
 • średnica rurki krućca (długość 200 mm) - 45 mm
 • średnica rurki krućca (długość 250 mm) - 76 mm
 • wysokość pióra lamele okręconego na rurce - 13 mm
 • rozstaw między piórami lameli - 4 mm

104-k

104 a-k

104 b-k

zdjęcia urządzenia przed remontem


605.2
Przeciwprądowy rurowy wymiennik ciepła JAD-3/18 L

Wymiennik JAD -3/18 L przeznaczony jest do pracy w pozycji pionowej w wodnych systemach ciepłowniczych zaopatrujących pośrednio w energię cieplną lokalne układy centralnego ogrzewania ciepłej wody gospodarczej oraz wentylacyjno - grzewcze. Wymiennik posiada świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie wydane przez COBRIT-INSTAL Warszawa.

Dane techniczne:
 • temperatura i ciśnienie pracy:
  • - dla wodnych systemów ciepłowniczych (woda woda) T max. = 150oC,P = 1,6 MPa
  • - dla czynnika w postaci nasyconej (par -woda) T max. = 183oC,P= 1,0 MPa
 • masa - 27,8 kg
 • powierzchnia wymiany ciepła - 2,12 m²
Przy temperaturach :
 • wody grzejnej - 150/80oC
 • wody ogrzewanej - 70/90oC
 • moc ciepła Q w kW (wymiennik w stanie fabrycznie czystym) - 200Schemat


605.1
Płytowy wymiennik ciepła WPB


Przeznaczony jest dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Dane techniczne:
 • wydajność - do 15.000 l/h;
 • max.temperatura pracy - 150oC;
 • max.ciśnienie pracy - 1,6 MPa;
 • standardowy materiał płyt - OH18N9;
 • standardowy materiał uszczelek - guma nitrylowa, EPDM
 • powierzchnia wymiany płyty - 0,24 m2


Schemat

Dru Samia Jersey Filip Forsberg Jersey