Thursday the 2nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

613.1
Zestaw urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków

Zastosowanie: w oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, wydajność na około 10.000 mieszkańców.

Wymiary części zasadniczej:
- długość

- 2.350

mm;
- szerokość

- 4.400

mm;
- wysokość

- 2.150

mm.
Wymiary części współpracującej:
- długość

- 3.350

mm;
- szerokość

- 1.100

mm;
- wysokość

- 1.800

mm.Zdjęcie urządzenia po demontażu

Dru Samia Jersey Filip Forsberg Jersey