Saturday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

622
Części i podzespoły zamienne do maszyn i urządzeń przetwórstwa spożywczego

  1. Noże do kutrów różnego rodzaju i typu, m.in.: Laska 325 l, Nagema 125 l i 200 l, Kramer Grebe i 325 l, polski 120 l i 250 l i inne.
  2. Siatki do kutrów przelotowych;
  3. Siatki i noże do wilków różnego rodzaju i typu, m.in.: o średnicach gardzieli 160 i 200 mm.
  4. Noże do skórowaczek "Nagema".
  5. Noże do kostkownic "Herbort".
  6. Motoreduktory różnych rodzajów i typów, o różnych parametrach.
  7. Silniki o różnych mocach i sposobach mocowania.
  8. Zawory i armatura różnego rodzaju i różnych zastosowań.
  9. Różnego rodzaju taśmy poliuretanowe, płytkowe i modułowe.
Dru Samia Jersey Filip Forsberg Jersey