Thursday the 4th - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

700.3
LINIA DO PRODUKCJI PASZTETÓW W PUSZKACH


1.    Kotły parowe z koszami do gotowania surowca – 600 l. Wykonanie nierdzewne z aluminiowymi pokrywami. – 6 kpl.
Ustawione w rzędzie; załadunek i rozładunek koszy elektrowciągiem + 2 kosze rezerwowe oraz elektrowciąg.
Do funkcjonowania pełnego systemu wymagany będzie dwuteownik przymocowany do sufitu. Po nim będzie jeździł elektrowciąg. Podana niżej cena nie obejmuje dwuteownika i jego mocowania.
Ponadto kotły wymagają zasilania parowego zredukowanego do ciśnienia 0,2 MPa (2 Atm.).
Wydajność całego systemu ok. 2 t/h ugotowanego surowca.
2.    Wilk do wstępnego rozdrabniania surowca Ć 160 mm – 2 szt.
Wykonanie nierdzewne.
3.    Wywrotnica wózków (Cimbera) – 2 szt. do w/w wilków.
Konstrukcja ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Ramię wywrotne i całkowita obudowa zewnętrzna wykonane z materiałów nierdzewnych.
4.    Do przewozu surowca między kotłami, wilkami, kutrem i dozownicami potrzebnych będzie ok. 30 szt. wózków („Cimbera”) z przystosowanymi uchwytami współpracującymi z wywrotnicami znajdującymi się przy tych urządzeniach – wykonane w całości ze stali nierdzewnej.
5.    Kuter całkowicie nierdzewny z samozaładunkiem surowca oraz wyrzutnikiem farszu – pojemność misy 250 l.
6.    Myjka opakowań pustych w całości wykonana ze stali nierdzewnej – zasilanie myjki wodą ciepłą z sieci – 2 szt.
7.    Dozownice do pasztetów – konstrukcja lakierowana, części stykające się z surowcem z materiałów nierdzewnych – szt.2
8.    Wywrotnice wózków do dozownic do pasztetów – w wykonaniu jak w pkt. 3 („Cimbera”) – szt.2
9.    Zamykarki puszek WZ-65, lakierowane – przystosowane albo do puszek o przekroju fi 99,  fi 73 mm. – 1 szt.
10.    Myjka opakowań pełnych z pompą obiegu wody i możliwością jej podgrzewania, w całości wykonana ze stali nierdzewnej – szt. 2
11.    Do linii potrzebne będą jeszcze przenośniki płytkowe – 4 szt. i stoły – 2 szt. łączące pracę wcześniej wymienionych urządzeń. Wykonanie ze stali nierdzewnej.
12.    Autoklawy WAA 6 – 2 szt. z pełną automatyką, wykonane ze stali kotłowej, zewnętrznie lakierowane lakierem odpornym na temperaturę.
Zapotrzebowanie pary zredukowanej do ciśnienia 0,4 MPa (4 Atm.) dostarczanej rurą o średnicy DN 65 mm – łącznie ok. 2 t/h. Zapotrzebowanie wody o ciśnieniu 0,4 MPa (4 Atm.) dostarczanej rurą o średnicy DN 65 mm w ilości nie mniejszej niż 40 m3/h łącznie. Zapotrzebowanie powietrza w ilości minimum 6 m3/h o ciśnieniu 0,8 MPa (8 Atm.) rurą o średnicy DN 25 mm.

13.    Dodatkowo potrzebne będzie 48 koszy autoklawowych wykonanych ze stali węglowej, lakierowane.
14.    Myjka opakowań po autoklawie z pompą obiegu wody oraz możliwością jej podgrzewania i suszarką puszek po myciu, wykonana ze stali nierdzewnej.
Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie wody, pary i sprężonego powietrza.
15.    Etykieciarka potokowa - lakierowana.
16.    Tunel obkurczający pakiety (przy ręcznym formowaniu pakietów z puszkami) w całości wykonany ze stali nierdzewnej.


Przedstawiona propozycji linii do produkcji pasztetów będzie miała wydajność do ok. 2 t/h.
Aby na tej linii można było również produkować pasztety w słoikach, potrzebna będzie jedynie dodatkowo zakręcarka wieczek z automatycznym orientatorem pod parą.

Dru Samia Jersey Filip Forsberg Jersey