Thursday the 4th - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

700.7
Linia do rozlewu soków przecierowych na bazie marchwi w butelki –
 wydajność do 5.000 but./h – 0,33 l

I.    Stacja mycia CIP;

II.    Linia przygotowania syropu oraz przygotowania i pasteryzacji soku;
III.    Linia rozlewnicza soku oraz formująca i pakująca pakiety;


1.    Zbiornik do ługowania z podgrzewaniem – poj. 500 l;
2.    Zbiornik do odkażania – poj. 500 l;
3.    Zbiornik na czystą wodę do płukania – poj. 1.000 l;
4.    Zbiornik do syropu z mieszadłem – poj. 1.700 l;
5.    Zbiornik do kupażu – poj. 3.000 l;
6.    Zbiornik buforowy z mieszadłem – poj. 6.000 l;
7.    Pasteryzator rurowy lub płytowy (lub kombinacja);
8.    Odgazowywacz;
9.    Homogenizator – 2.000 l/h;
10.    Przetrzymywacz rurowy
11.    Pompa;
12.    Płuczka butelek;
13.    Parowe urządzenie do podgrzewania butelek;
14.    Nalewarka soku do butelek;
15.    Zakręcarka;
16.    Pasteryzator natryskowy;
17.    Suszarka butelek;
18.    Etykieciarka;
19.    Zespół formowania i owijania pakietów;
20.    Tunel obkurczający pakiety;
21.    Owijarka palet.


Schemat poglądowy linii

Dru Samia Jersey Filip Forsberg Jersey