Thursday the 4th - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

209.11
Schładzalnik zanurzeniowy lub pasteryzator zanurzeniowy
Wymiary gabarytowe:
 • Długość - do 10.000 mm;
 • Szerokość - 1.200 mm;
 • Wysokość - 1.000 mm.

Dane techniczne:

 • Długość zejścia do zanurzenia - 700 mm;
 • Długość pasteryzacji w pełnym zanurzeniu - 6.200 mm;
 • Długość wynurzenia - 700 mm;
 • Długość sekcji chłodzenia - 1.100 mm;
 • Zasilanie sekcji chłodzenia - natrysk wodą studzienną;
 • Wymiary taśmy:
  • Długość robocza - do 10.000 mm;
  • Szerokość robocza - 900 mm.
 • Podgrzewanie wody w pasteryzatorze - grzałki elektryczne;
 • Automatyczny regulator temperatury;
 • Pompa obiegu wody w pasteryzatorze;
 • Silnik - motoreduktor - moc 0,25 kW / 1.980 U/min.;

 

 • Pasteryzator - zasilanie - parowe zamknięte lub otwarte;
 • Schładzalnik - zasilanie wodą studzienną lub lodowa.

 202 9 k

202 9a k

202 9b k

202 9c k

202 9d k

 

209.10
Pasteryzator rurowy (rura w rurze) trzy sekcyjny, nierdzewny - prod. niemieckiej.
Wymiary gabarytowe:
 • Długość całkowita - 3.000 mm;
 • Szerokość całkowita - 380 mm;
 • Wysokość całkowita - 1.050 mm.

Dane techniczne:

 • Długośc każdej rury - 2.650 mm;
 • Przekrój rury zewnętrznej - Ø 135 mm;
 • Przekrój rury wewnetrznej - Ø 60 mm.

209 10 k


209.9
Pasteryzator zanurzeniowo-natryskowy "NIKO"

Wymiary gabarytowe:

 • długość – 12.500 mm (długość z taśmą załadunkową i wyładunkową);
 • szerokość – 2.500 mm;
 • wysokość – 1.700 mm.

Dane techniczne:

 • napęd główny - przekładnia z silnikiem – moc - 7,5 kW;
 • płynna regulacja przesuwu taśmy;
 • wykonanie pasteryzatora - całkowicie nierdzewny;
 • dwie pomy obiegu wody technologicznej po 4 kW; 2.920 U/min;
 • zapotrzebowanie pary - do 1.200 kg/h
 • zasilanie parowe - sytem otwarty;
 • skrzynia sterownicza;
 • zaladunek i wyładunek - poprzeczny - 2 x 1 kW 1.440 U/min;
 • Wymiary taśmy:
  • szerokość robocza – 2.000 mm;
  • długość robocza w linii prostej - 10.720 mm.
 • Pokrywy górne z uszczelkami wodnymi.

 

209 9 k

209 9a k

209 9b k

Zdjęcia przenośnika odbiorczego:

209 9c k

 

209 9d k

Zdjęcia przenośnika załadunkowego

209 9e k

209 9f k

 Zdjęcia urządzenia w trakcie remontu


209.7
Pasteryzator zanurzeniowy

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 5.700 mm;
 • szerokość całkowita - 2.360 mm;
 • wysokość całkowita - 2.000 mm;

Dane techniczne:

 • taśma nierdzewna;
 • obudowa aluminiowa;
 • szerokość taśmy - 1.960 mm.


Zdjęcie urządzenia po demontażu


209.6
Pasteryzator rurowy (rura w rurze) - produkcji niemieckiej


Zbudowany z 6-ciu rur połączonych łukami w szereg. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej.

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 3.000 mm;
 • szerokość całkowita - 380 mm;
 • wysokość całkowita - 1.050 mm.

Dane techniczne:

 • długość każdej rury - 2.670 mm;
 • przekrój rury zewnętrznej - 125 mm;
 • przekrój rury wewnętrznej - 52 mm.


Zdjęcie urządzenia po demontażu


209.5
Pasteryzator rurowy do soku WPA-9

Przeznaczony jest do termicznej obróbki soków owocowych, moszczy nie filtrowanych, po tłoczeniu. Części robocze wykonane ze stali nierdzewnej, pozostałe ze stali węglowej.

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 8.630 mm;
 • szerokość całkowita - 2.450 mm;
 • wysokość całkowita - 4.000 mm.

Dane techniczne:

 • ciśnienie produktu wymiennika I i IV - do 0,8 MPa;
 • ciśnienie pary wymiennika II - 0,3 MPa;
 • ciśnienie wody-wymiennik III i IV - 0,45 MPa;
 • zapotrzebowanie pary wymiennika - 1.330 kg/h;
 • zapotrzebowanie wody-wymiennik III i IV - 19 m3/h;
 • Wymiennik I i II - rozmiar rur - średnica 25 mm, grubość 1.24 mm, długość - 4.280 mm - szt. 78 - powierzchnia wymiany 28,1 m²;
 • Wymiennik III i IV - rozmiar rur - średnica 33 mm, grubość 1,5 mm, długość - 4.580 mm - szt. 189 - powierzchnia wymiany 89,7 m²;
 • Przetrzymywacz - 76x3x4.900 mm - szt. 12 - powierzchnia wymiany 14,3 m²;
 • pojemność całkowita zbiornika - 2.470 dm3;
 • wymiennik II: przestrzeń grzejna - 272 l;
 • przestrzeń wewnętrzna - 82 l;
 • pojemność produktu w obiegu - 1.250 l;
 • wydajność nominalna - 10.000 kg/h;
 • ciśnienie produktu - 8 bar;
 • temperatura pasteryzacji 90-120° C;
 • pierwszy etap schładzania pro
 • zapotrzebowanie pary - wymiennik ciepła II - 950 kg/h;
 • ciśnienine pary - 3 bar;
 • zapotrzebowanie wody o temp. 15°C (wymiennik ciepłą III) - 22 m³/h;
 • ciśnienie wody - 4,5 bar;
 • ilość wymienionego ciepła w wymienniku ciepła IV - 426.500 kcal/h;
 • czas przetrzymywania produktu - 1 min.;
 • moc zainstalowana - 7,7 kW (pompa podająca - 2,2 kW, pompa tłocząca - 5,5 kW);
 • masa netto - 5.700 kg;
 • masa w czasie pracy - 9.500 kg;

Podstawowe fazy pracy pasteryzatora obejmują:

 • Podanie produktu do zbiornika zasilającego;
 • wstępne podgrzanie produktu w wymienniku ciepłą I do temperatury ok. 50°C z wykorzystaniem ciepła produktu podgrzanego;
 • podgrzanie produktu do temperatury pasteryzacji, tj. 95-100°C (możliwość osiągnięcia wyższej temperatury nawet do 120°C) w wymienniku ciepła II;
 • przetrzymanie produktu w temperaturze pasteryzacji przez czas ok. 1 min. w przetrzymywaczu;
 • wstępne wychłodzenie produktu do temperatury ok. 60°C przez oddanie ciepła do produktu wejściowego w wymienniku ciepła I;
 • dalsze schłodzenie produktu produktu do temperatury ok. 30°C w wymienniku ciepła III chłodzonym wodą;
 • ostateczne schładzanie produktu do temperatury 20-5°C w wymienniku ciepłą IV chłodzonym wodą lodową, solanką lub glikolem.

Finalnym produktem jest spasteryzowany i schłodzony do temperatury 30-5°C produkt kierowany do dalszej części procesu technologicznego.

Opis działania pasteryzatora WPA-9:

Przeznaczony do pasteryzacji produkt podawany jest za pomocą pompy do zbiornika zasilającego. Poziom produktu w zbiorniku zasilającym utrzymywany jest za pomocą czujników poziomu sterujących pracą pompy tak, aby nie mógł być mniejszy od założonego poziomu minimalnego i nie większy od założonego poziomu maksymalnego. Obserwacja poziomu produktu w zbiorniku zasilającym jest możliwa w zainstalowanych płynowskazach.

Produkt po otwarciu zaworu jest podawany do pasteryzatora za pomocą pompy o regulowanej wydajności w wymaganym zakresie.
Ilość podawanego produktu do pasteryzatora jest rejestrowana na przepływomierzu zainstalowanym na przewodzie doprowadzającym produkt do wymiennika ciepła I, w którym następuje wstępne jego podgrzanie od temperatury początkowej ok. 15°C do temperatury ok. 50°C. W wymienniku ciepła I następuje wymiana ciepła między produktem schładzanym po pasteryzacji, a produktem wejściowym przed pasteryzacją.

Po wstępnym podgrzaniu produkt przechodzi do wymiennika ciepła II, w którym podgrzewany jest do temperatury pasteryzacji, tj. ok. 90-100°C (możliwe jest uzyskanie wyższej temperatury pasteryzacji, jeśli jest to konieczne). Czynnikiem grzewczym jest para wodna nasycona o ciśnieniu 3 bar doprowadzona rurociągiem do przestrzeni między-rurkowej za pośrednictwem zaworów.

Ogrzany do temperatury pasteryzacji produkt kierowany jest do przetrzymywacza, w którym przetrzymywany jest w temperaturze pasteryzacji bez dopływu ciepła przez czas ok. 1 minuty po czym kierowany jest do schładzania.

Pierwszy etap schładzania następuje w wymienniku ciepła I chłodzonym produktem wejściowym, w którym produkt ulega schłodzeniu do temperatury ok. 60°C.
Drugi etap schładzania następuje w wymienniku ciepła III chłodzonym wodą zimną doprowadzaną i odprowadzaną poprzez zawór, w którym produkt ulega schłodzeniu do temperatury ok. 30°C.
W trzecim, ostatnim, etapie schładzania, który następuje w wymienniku ciepła IV chłodzonym wodą lodową, solanką lub glikolem doprowadzanym i odprowadzanym zaworem produkt ulega schłodzeniu do temperatury 20-5°C po czym produkt odbierany jest do dalszego ciągu procesu technologicznego poprzez zawór.

W przypadku zakłóceń na odbiorze produktu z pasteryzatora istnieje możliwość utrzymania cyrkulacji produktu w układzie zamkniętym: wymiennik ciepła I, wymiennik ciepła II, zbiornik zasilający poprzez układ obiegu zwrotnego. W tym celu należy zawór trójdrożny otworzyć tak, aby działał na obieg zwrotny. Po usunięciu zakłóceń w odbiorze ustawić zawór tak, aby produkt wprowadzić do pełnego obiegu pasteryzatora.


Pasteryzator rurowy do soku WPA-9 - schematy

209 5 k

209 5a k


209.4
Pasteryzator zanurzeniowo-natryskowy - NIKO
Wymiary gabarytowe:
 • długość całkowita - 9.500 mm;
 • długość robocza - 9.0000 mm;
 • szerokość robocza taśmy - 1.165 mm;
 • szerokość całkowita taśmy - 1.240 mm;
 • szerokość całkowita pasteryzatora bez przenośnika zadającego i odbierającego - 1.600 mm;
 • szerokość całkowita z przenośnikiem zadającym i odbierającym - 2.400 mm;
 • wysokość pasteryzatora bez motoreduktora - 1.500 mm + 700 mm wysokość motoreduktora;

Dane techniczne:

 • zasilanie parowe - system otwarty;
 • zapotrzebowanie pary na rozruchu - 400-500 kg/h;
 • zapotrzebowanie pary podczas pracy - 200-600 kg/h;
 • termoregulacja zasilania pary z jednoczesną kontrolą temperatury wody;
 • pojemność wanny pasteryzatora - ok. 3.000 l;
 • płynna regulacja prędkości przesuwu taśmy;
 • pompa natrysku wstępnego nagrzewania i wstępnego chłodzenia - silnik - moc 2,2 kW - 1.440 U/min. ;
 • pompa natrysku pasteryzacji właściwej - silnik  - moc 2,2 kW - 1.440 U/min.;
 • silnik napędu taśmy z płynną regulacją obrotów - moc 0,25 kW - 680 U/min., obroty na wyjściu - 0,6-3,3 U/min.;
 • silnik napędu taśmy załadunkowej - moc 0,55 kW - 1.440 U/min. (prędkość przesuwu taśmy stała);
 • silnik napędu taśmy rozładunkowej - moc 0,55 kW - 1.440 U/min. (prędkość przesuwu taśmy stała);
 • wydajność przy słoikach 0,9l - 1.200 szt./h (przy 30 minutowym całkowitym procesie pasteryzacji);
 • posiada 4 sekcje:
 • sekcja wstępnego nagrzewania - 600 mm - natrysk;
 • sekcja pasteryzacji właściwej - 5.000 mm - natrysk i zanurzenie;
 • sekcja wstępnego chłodzenia - 2.100 mm - natrysk;
 • sekcja chłodzenia - 650 mm - natrysk wodą studzienną lub schłodzoną zewnętrznie;
 • strefa bierna na wejściu - 290 mm;
 • strefa bierna na wyjściu - 360 mm.


Zdjęcia urządzenia po remoncie


209.3
Pasteryzator zanurzeniowo-natryskowy - NIKO
Wymiary gabarytowe:
 • długość całkowita - 9.500 mm;
 • długość robocza - 9.000 mm;
 • szerokość robocza taśmy - 1.100 m;
 • szerokość całkowita - 1.600 m;
 • wysokość bez motoreduktora - 1.500 m;

Dane techniczne:

 • całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej;
 • zapotrzebowanie pary od 300 do 600 kg/h;
 • wydajność przy słoikach 0,9l - 2.000 szt./h (przy 30 minutowym czasie pasteryzacji);
 • posiada 4 sekcje:
 • sekcja z wodą letnią - 470 mm - wstępne nagrzewanie produktu;
 • sekcja z wodą gorącą - 5.000 mm - właściwa pasteryzacja produktu;
 • sekcja z wodą ciepłą - 2.000 mm - wstępne chłodzenie produktu;
 • sekcja z wodą chłodną - 1.200 mm - właściwe chłodzenie produktu.
Pasteryzator NIKO - zdjęcia urządzenia po remoncie


209.2
Pasteryzator zanurzeniowo-natryskowy - NIKO
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 15.100 mm;
 • szerokość całkowita - 2.680 mm;
 • szerokość robocza taśmy - 2.000 mm;
 • wysokość - 1.600 mm;

Dane techniczne:

 • zużycie wody - 5 m³;
 • ciśnienie wody - 0,3 MPa;
 • zapotrzebowanie pary od 400 do 800 kg/h;
 • ciśnienie pary - 0,2-0,4 MPa;
 • temperatura pasteryzacji - do 95ºC;
 • moc zainstalowana - ok. 10 kW;
 • płynna regulacja prędkości przesuwu taśmy.

Wykonany w całości ze stali nierdzewnej.

Pasteryzator NIKO - zdjęcie urządzenia po demontażu


209.1
Pasteryzator rurowy - WPA 8

Służy do podgrzewania (wyjałowienia) przecierów, koncentratów warzywnych i owocowych w temp 40-90oC.

Dane techniczne:
 • ciśnienie robocze pary - 1,5 atm;
 • temperatura pary - 126oC;
 • temperatura procesu - 95oC;
 • zapotrzebowanie pary - 200-300 kg/h;
 • pojemność zbiornika pośredniego - 630 dcm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnień - 130 dcm3;
 • wydajność - 1.500 kg/h;
 • masa netto - 815 kg;
 • masa w czasie pracy - 1.450 kg
 • części stykające się z produktem - stal kwasoodporna;
 • części pozostałe - stal węglowa.

 


Schemat

Przeznaczenie i średnica króćców na rysunku powyżej:
 • doprowadzenie produktu - 50 mm;
 • odprowadzenie pary - 25 mm;
 • odprowadzenie kondensatu - 25 mm.Rozstaw śrub fundamentowych - schemat

209 1 k

209 1a k

Dru Samia Jersey Filip Forsberg Jersey