Monday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

210.11
Aparat próżniowy poj. 1.500 l - WWA 10
Stosowany jest w przemyśle owocowo-warzywnym, mięsnym, mleczarskim do gotowania i zagęszczania pulp, marmolad, żelatyn, itp.
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 2.950 mm;
 • szerokość - 1.700 mm;
 • wysokość - 2.850 mm.
Dane techniczne:
 • wydajność - odparowanie wody przy gotowaniu wody - 380 kg/h;
 • pojemność całkowita - 1.500 dm3;
 • pojemność robocza - 850 dm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 105 dm3;
 • ciśnienie robocze pary - 0,4 MPa;
 • ciśnienie wypychania produktu - 0,1 MPa;
 • zapotrzebowanie pary - 300-350 kg/h;
 • zapotrzebowanie wody - 4,2-8 m3/h;
 • temperatura procesu - 60-75oC;
 • moc napędu mieszadła - 2,2 kW;
 • moc pompy próżniowej - 4 kW;
 • obroty mieszadła - 31,5 U/min;
 • masa urządzenia netto - 1.335 kg;
 • masa urządzenia w czasie pracy - 2.495 kg.

 

210 11 k

210 11a k

 

210 11b k

210 11c k

Zdjęcie urzadzenia po remoncie


210.10
Aparat próżniowy poj. 800 l - WWA 9

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 1.770 mm;
 • szerokość - 1.300 mm;
 • wysokość - 2.400 mm;
Dane techniczne:
 • pojemność całkowita - 800 l;
 • pojemność robocza - do 420 l;
 • ciśnienie robocze - 3 atm.;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 92 l;
 • temperatura pracy - 143°C;
 • Nierdzewne mieszadło poziome z czterema łopatkami;
 • Spust dolny, zasuwa zaworowa.
 • Podłączenie pary doprowadzajacej do płaszcza grzejnego - kołnierzowe - Ø 32mm;
 • Podłączenie pary powrotnej z płaszcza grzejnego - kołnierzowe - Ø 15mm;
 • Spuszczanie kondensu z płaszcza grzejnego - zawór - Ø 15mm;
 • Podłączenie pary do rozładunku produktu - kołnierzowe - Ø 15mm.

Dane dotyczące zastosowanej pompy próżniowej wyparki:

 • Pompa wodno-pierścieniowa typ PW.4.21.1.1010;
 • Zapotrzebowanie wody - 8 l/min.;
 • Moc silnika - 4 kW/1.440 U/min.;
 • Podłączenie wody - gwintowe - Ø 32mm;
210 10 k

210 10a k

210 10b k

Zdjęcia urządzenia przed remontem


210.9
  Aparat próżniowy poj. 800 l - WAA 7

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.250 mm;
 • szerokość - 1.650 mm;
 • wysokość  2.480 mm.
Dane techniczne:
 • pojemność całkowita - 800 l;
 • pojemność części ciśnieniowej - 77,7 l;
 • ciśnienie - 3 bary;
 • temperatura - 143°C;
 • Nr zbiornika ciśnieniowego - 2895;
 • Nr fabryczny - 425;
 • Mieszadło poziome.
210 9b k 
210 9a k

210.8
  Aparat próżniowy poj. 1.100 l - WWA 16

Wyparka przeznaczona jest do produkcji dżemów, zagęszczonych musów i marmolad z owoców świeżych, mrożonych lub pulp przez gotowanie i próżniowe odciąganie pary przyspieszające proces zagęszczania. Elementy stykające się z produktem wykonano ze stali kwasoodpornej; zewnętrzna część płaszcza parowego wykonana ze stali kotłowej izolowanej i obłożonej blachą KO; nogi - stal węglowa.

Dane techniczne:

 • wydajność - 160 - 240 kg/war;
 • ciśnienie pary grzejnej - 0,3 MPa;
 • temp. pary nasyconej - 143oC;
 • temp. procesu zagęszczania - 60 - 75oC;
 • temp. wody chłodzącej - 12oC;
 • pojemność całkowita - 1.100 l ;
 • moc silnika pompy próżniowej - 4 kW;
 • moc silnika napędu mieszadła - 0,75 kW;
 • obroty mieszadła - 18 U/min.;
 • zapotrzebowanie pary - 160 - 240 kg/h;
 • zapotrzebowanie wody zimnej 12°C do skraplacza - 3,5 - 5 m³;
 • zdolność odparowania wody przy gotowaniu - 280 dm³/h;
 • masa - 1.600 kg.

210 8b k

210 8a k

Na zdjęciach widać pompę na ziemi, ale docelowo pompa będzie posadowiona na wspólnej ramie z wyparką.

Schemat wyparki do dżemu z oznaczeniami i przeznaczeniem:

schemat wyparki 400Schemat

Oznaczenie, przeznaczenie i średnica nominalna (mm) króćców:

 • K1 - Właz - Dn 500
 • K2 - Króciec doprowadzenia pary - Dn 32
 • K3 - Króciec doprowadzenia pary do wypychania - Dn 15
 • K4 - Wziernik - Dn 20
 • K5 - Króciec napowietrzenia - Dn 25
 • K6 - Króciec doprowadzenia produktu - Dn 80
 • K7 - Króciec odprowadzenia kondensatu - Dn 25
 • K8 - Króciec spustowy produktu - Dn 80
 • K9 - Króciec próbnika - Dn 32
 • K10 - Króciec czujnika temperatury - Dn 10
 • K11 - Króciec manowakuometru - Dn 20
 • K12 - Króciec odprowadzenia oparów - Dn 150
 • K13 - Króciec odpowietrzenia - Dn 10
 • K14 - Króciec doprowadzenia wody do skraplacza - Dn 32
 • K15 - Króciec odprowadzenia wody ze skraplacza - Dn 50
 • K16 - Króciec doprowadzenia pary do wziernika - Dn 10
 • K17 - Króciec zaworu bezpieczeństwa - Dn 40.

210.7
Stacja wyparna STORK PG 13/4

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 3.500 mm;
 • szerokość - 2.200 mm;
 • wysokość - 3.700 mm.

Dane techniczne:

 • wydajność - 1.000 l/h odparowanej wody;
 • zasilanie - 10 kW przy 380 V i 26,32 A;
 • 6 kg pary/kg produktu;
 • wydajność - 1.000 l/h;
 • 1 pompa próżniowa;
 • 3 pompy dla produktu;
 • 1 zestaw talerzowy - 56 talerzy;
 • pompy oraz rurarz kompletne.

stacja wyparna STORK

STORK stacja wyparnaZdjęcie urządzenia po demontażu


210.6
Stacja wyparna Ahrens & Bohde

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 6.500 mm;
 • szerokość - 4.000 mm;
 • wysokość - 3.150 mm.

Dane techniczne:

 • wydajność - 7.500 l/h odparowanej wody;
 • system trzystopniowy, horyzontalny;
 • Zasilanie - 23 kW przy 400 V i 57,5 A;
 • 6 kg pary/kg produktu;
 • wydajność - 5.000 do 6.000 l/h;
 • Koncentrat - 3.000 kg/h;
 • Zasilanie - para 1.000 kg/h, ciśnienie 6 bar, zużycie wody - 15 m sześciennych przy 15 stopniach C;
 • pompy oraz rurarz kompletne.

Stacja wyparna AhrensZdjęcie urządzenia po demontażu


210.5
Suszarka próżniowa SPT-200

Suszarka próżniowa jest aparatem laboratoryjnym przeznaczonym do przeprowadzania różnych procesów fizycznych lub chemicznych oraz do badania własności ciał w stałych temperaturach i przy zmniejszonym ciśnieniu.

Dane techniczne:
 • zakres temperatur od temp. otoczenia - do 200oC;
 • nieczułość regulacji - 2oC;
 • moc znamionowa - 1.200 W;
 • napięcie znamionowe - 220V/50Hz;
 • wymiary gabarytowe 560x605x650 mm;
 • ciężar netto - 75 kg.

suszarka próżniowaSchemat


210.4
Aparat próżniowy poj. 525 l - WWA4

Wyparka stosowana jest w przemyśle owocowo-warzywnym, służy do gotowania dżemów.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 2.300 mm;
 • szerokość - 1.680 mm;
 • wysokość - 2.175 mm.
Dane techniczne:
 • pojemność - 525 l;
 • pojemność robocza - 300 l;
 • pojemność części ciśnieniowej - 83 dcm3;
 • ciśnienie robocze - 3 atm.;
 • zużycie pary - 150:200 kg/h;
 • obroty mieszadła - 9 obr./min.;
 • silnik elektryczny SZJe-36a, 220/380V, 950 obr./min, 1,5kW;
 • ciężar całkowity - 1.280 kg.

schemat wyparki 300 l
Schemat

210 4 k

210 4a k

210 4b k

210 4c k

210 4d k

Zdjęcie urządzenia po remoncie

210.3
Komora vacuum do pieczarek na jedną paletę


Służy do solankowego nawadniania produktu przy udziale pompy próżniowej.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.650 mm;
 • szerokość - 2.300 mm;
 • wysokość - 3.130 mm.
Wymiary wewnętrzne komory:
 • głębokość - 1.210 mm;
 • szerokość - 1.400 mm;
 • wysokość - 2.300 mm.
Dane techniczne:

- silnik pompy wodnej - 7,5 kW / 2.860 U/min.
- silnik vacuum - 5,5 kW / 1.440 U/min;

- Komora, zbiorniki, zawory, szafa sterownicza - wykonanie nierdzewne.

schemat komory vacuum
Komora vacuum

komora vacuum
Zdjęcie urządzenia po remoncie


210.2
Aparat próżniowy poj. 680 l - WWA 14

Stosowany jest w przemyśle spożywczym do gotowania i zagęszczania dżemów.

Dane techniczne:
 • wydajność - odprowadzanie wody przy gotowaniu wody - 195 kg/h;
 • pojemność całkowita - 680 dm3;
 • pojemność robocza - 300 dm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 80 dm3;
 • ciśnienie robocze pary - 0,3 MPa;
 • temperatura procesu - 60-75oC;
 • zapotrzebowanie pary - 150-200 kg/h;
 • zapotrzebowanie wody - 2,5-4 m3/h;
 • moc napędu mieszadła - 1,5 kW;
 • moc pompy próżniowej - 4 kW;
 • obroty mieszadła - 9 obr/min;
 • masa urządzenia netto - 1.030 kg;
 • masa urządzenia w czasie pracy - 1.420 kg;
schemat wyparki 680

210 2 k

 210 2a k

Zdjęcie urządzenia w trakcie remontu

Przeznaczenie i średnica króćców na rysunku powyżej:
 • A króciec doprowadzania pary - 25 mm;
 • B króciec doprowadzania surowca - 80 mm;
 • C króciec spustowy - 70 mm;
 • D króciec odprowadzania kondensatu - 15 mm;
 • E króciec doprowadzania wody do skraplacza - 32 mm;
 • F króciec odpowietrzania - 20 mm;
 • G króciec napowietrzania - 15 mm;
 • H króciec doprowadzania wody do skraplacza - 40 mm;
 • J króciec doprowadzania pary do wypychania - 15 mm.

schemat
     podłączeń
Rysunek rozstawu śrub fundamentowych


210.1
Aparat próżniowy poj. 1.500 l - WAA 8


Stosowany jest w przemyśle owocowo-warzywnym do gotowania i zagęszczania pulpy pomidorowej i marmolad.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 2.950 mm;
 • szerokość - 1.700 mm;
 • wysokość - 2.850 mm.
Dane techniczne:
 • wydajność - odparowanie wody przy gotowaniu wody - 380 kg/h;
 • pojemność całkowita - 1.500 dm3;
 • pojemność robocza - 850 dm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 113 dm3;
 • ciśnienie robocze pary - 0,3 MPa;
 • ciśnienie wypychania produktu - 0,1 MPa;
 • zapotrzebowanie pary - 300-350 kg/h;
 • zapotrzebowanie wody - 4,2-8 m3/h;
 • temperatura procesu - 60-75oC;
 • moc napędu mieszadła - 2,2 kW;
 • moc pompy próżniowej - 4 kW;
 • obroty mieszadła - 31,5 U/min.;
 • masa urządzenia netto - 1.335 kg;
 • masa urządzenia w czasie pracy - 2.495 kg.

210 1 k

210 1a k