Monday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

 

109.33
Kocioł do gotowania nadzień - CKA 22
 
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.500 mm;
 • szerokość - 1.140 mm;
 • wysokość - 2.200 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - Spomasz Pleszew, Polska;
 • Model - CKA 22;
 • Nr zbiornika ciśnieniowego - 23180;
 • Nr fabryczny - 345;
 • Rok budowy - 1982;
 • Pojemność całkowita - 220 l;
 • Pojemność robocza - 150 l;
 • Pojemność części ciśnieniowej - 38 l;
 • Powierzchnia wymiany ciepła - 1,03 m²;
 • Ciśnienie obliczeniowe pary - 10 bar;
 • Zużycie pary - 95 kg/h;
 • Temperatura obliczeniowa - 200°C;
 • Napęd mieszadła - 1,5 kW/2.790 U/min.;
 • Obroty mieszadła - 41 U/min.;
 • Średnica spustu dolnego - Ø 80 mm;
 • Ciężar - 715 kg.

109 33 k

109 33a k

109 29b k

109 33d k

 109 33e k

109.32
Kocioł do gotowqania z płaszczem parowym poj. 500l
Wymiary gabarytowe:
 • Średnica - Ø 1.400 mm;
 • Wysokość - 1.250 mm.

Dane techniczne:

 • Średnica kotła wewnętrzna - Ø 1.250 mm;
 • Wysokość wewnętrzna - 600 mm;
 • Pojemność - 500 l;
 • Spust dolny;
 • Króciec spustu dolnego - Ø 80 mm;
 • Króciec wlotu pary do płaszcza - Ø 25 mm;
 • Króciec wylotu pary z płaszcza - Ø 20 mm;
 • Króciec zaworu bezpieczeństwa - Ø 30 mm;
 • Króciec zaworu odpowietrzającego - Ø 30 mm;

109 32 k

109 32a k

Zdjęcia urządzenia w trakcie remontu

109.31

Kocioł z płaszczem grzejnym (ciśnieniowym) i mieszadłem poziomym łopatowym typu "Z"

Wymiary gabarytowe:

 • Długość całkowita - 3.800 mm;
 • Szerokość całkowita - 1.250 mm;
 • Wysokość całkowita - 1.700 mm;

Dane techniczne:

 • Typ - KKA 21; numer fabryczny - 28981; rok budowy - 1988r.
 • Napęd mieszadła - motoreduktor - Silnik - 5,5 kW/ 1.440 U/min. Wyjście - 1.100 Nm; 
 • Sprzęgło - łańcuchowe;
 • Wymiary dzieży z dnem półokrągłym:
  • Długość - 1.550 mm;
  • Głębokość - 1.100 mm;
  • Szerokość - 1.000 mm.
 • Pojemność dzieży - 1.200 l;
 • Ciśnienie robocze pary - 0,3 MPa;
 • Mieszadło łopatowe typu "Z";
 • Obroty mieszadła - ok.15 U/min.;
 • Dzieża wywracana mechanicznie;
 • Napęd wywrotu dzieży - motoreduktor - silnik 0,55 kW/1.380 U/min.;
 • Izolacja zewnętrzna płaszcza grzejnego;
 • Waga - 2.160 kg;

109 31 k

109 31a k

109 31b k

Zdjęcie urządzenia przed remontem.


 

211.30 (109.30)

Kocioł z mieszadłem typu "Z", do gotowania kaszy
Wymiary gabarytowe:
 • Długość całkowita - 3.800 mm;
 • Szerokość całkowita - 1.250 mm;
 • Wysokość całkowita - 1.700 mm;

Wymiary zbiornika:

 • Długość - 1.550 mm;
 • Głebokość - 1.100 mm;
 • Szerokość - 1.000 mm.

Dane techniczne:

 • Ciśnienie robocze pary - 0,3 MPa;
 • Mieszadło typu "Z".

109 30 k

Zdjęcie urządzenia przed remontem.


211.29 (109.29)
Kocioł do podgrzewania nadzień - CKA 9d

Stosowany w przemyśle cukierniczym do podgrzewania nadzień cukierniczych.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.580 mm;
 • szerokość - 1.036 mm;
 • wysokość - 2.200 mm.
Dane techniczne:
 • ciśnienie robocze pary - 0,3 MPa;
 • temperatura pary - 143°C;
 • temperatura procesu ~ 80°C;
 • temperatura wody chłodzącej ~ 14°C;
 • zapotrzebowanie pary - 75 kg/h;
 • zapotrzebowanie wody - do 300 l/h;
 • powierzchnia grzejna płaszcza - 1,2 m²;
 • pojemność robocza kotła - 140 l;
 • pojemność całkowita kotła - 180 l;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 44 l;
 • wydajność urządzenia - 50 kg/h przy podgrzewaniu od 20°C do 80°C;
 • ciężar netto - 670 kg;
 • ciężar w czasie pracy - 840 kg;
 • moc zainstalowana napędu mieszadła - 1,5 kW;
 • zasilanie - 380/220 V - 50 Hz;
 • obroty mieszadła - 26 U/min.

.

109 29 k
109 29a k
109 29b k
109 29c k


Schemat

211.28 (109.28)
Kociołek do sterylizacji/pasteryzacji - wykonanie nierdzewne
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 760 mm;
 • szerokość - 460 mm;
 • wysokość - 900 mm;
Wymiary komory roboczej:
 • średnica - 370 mm;
 • głębokość - 590 mm.
Dane techniczne:
 • Producent - Salvis AG, Szwajcaria;
 • Typ - JCG 30;
 • Nr - 357 025/24;
 • Zasilanie - 3x380 V/50 Hz;
 • Pojemność generatora - 10 l;
 • Pojemność kotła - 65 l;
 • 3 półki w kotle;
 • Ciśnienie generatora i kotła - 1,35 bar;
 • Maksymalna temperatura - 125ºC;
 • załadunek poziomy od czoła;
 • drzwiczki na zawiasie;
 • Całość wykonana solidnie z grubościennej stanowiącej monolit blachy nierdzewnej.


Zdjęcia urządzeń po demontażu

211.27 (109.27)
Kociołek elektryczny Elro - wykonanie nierdzewne
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 800 mm;
 • szerokość - 800 mm;
 • wysokość - 900 mm;
Wymiary gabarytowe komory roboczej:
 • średnica - 600 mm;
 • głębokość - 610 mm.
Dane techniczne:
 • Producent - Robert Mauch Elro-Werke AG, Szwajcaria;
 • Typ - KJR 2-ES-DD;
 • nr - 226 36;
 • Zasilanie - 220 V/8 A;
 • Moc - 1,6 kW;
 • Pojemność - 150 l;
 • Temperatura - 140-95ºC;
 • Ciśnienie - <4 bar;
 • Całość wykonana solidnie z grubościennej stanowiącej monolit blachy nierdzewnej.


Zdjęcie urządzenia po demontażu

211.26 (109.26)
Szybkowar Elro, parowe, nadciśnieniowe urządzenie do gotowania
wykonanie nierdzewne
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.000 mm;
 • szerokość - 800 mm;
 • wysokość - 920 mm;
Wymiary gabarytowe komory roboczej:
 • długość - 680 mm;
 • szerokość - 550 mm;
 • głębokość - 310 mm.
Dane techniczne:
 • Producent -  Robert Mauch Elro-Werke AG, Szwajcaria;
 • Typ - DGN 2-DD-17351;
 • zasilanie - 220 V;
 • pojemność - 100 l;
 • temperatura - 105-132ºC;
 • czynnik grzewczy - para;
 • ciśnienie - 2 bar;
 • Całość wykonana solidnie z grubościennej stanowiącej monolit blachy nierdzewnej.

Zdjęcie urządzenia po demontażu

211.25 (109.25)
Szybkowar Elro, parowe, nadciśnieniowe urządzenie do gotowania
wykonanie nierdzewne
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 800 mm;
 • szerokość - 670 mm;
 • wysokość - 920 mm.
Wymiary gabarytowe komory roboczej:
 • długość - 550 mm;
 • szerokość - 350 mm;
 • głębokość - 460 mm.
Dane techniczne:
 • Producent - Robert Mauch Elro-Werke AG, Szwajcaria;
 • Typ - DGN 1-DD 173 52;
 • Zasilanie - 220 V;
 • Pojemność - 75 l;
 • Temperatura - 105-132ºC;
 • Czynnik grzewczy - para;
 • Ciśnienie - 2 bar;
 • Całość wykonana solidnie z grubościennej stanowiącej monolit blachy nierdzewnej.

109 25 k
109 25a k
 Zdjęcie urządzenia po demontażu

211.24 (109.24)
Szybkowar Elro, parowe, nadciśnieniowe urządzenie do gotowania
wykonanie nierdzewne

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.000 mm;
 • szerokość - 800 mm;
 • wysokość - 920 mm.
Wymiary gabarytowe komory roboczej:
 • długość - 680 mm;
 • szerokość - 550 mm;
 • głębokość - 540 mm.
Dane techniczne:
 • Producent - Robert Mauch Elro-Werke AG, Szwajcaria;
 • Typ - MDGN 2-DSH-12-17355;
 • Zasilanie - 220 V;
 • Pojemność - 200 l;
 • Temperatura - 105-132ºC;
 • czynnik grzewczy - para;
 • ciśnienie - 2 bar;
 • Całość wykonana solidnie z grubościennej stanowiącej monolit blachy nierdzewnej.
109 24 k
109 24a k
Zdjęcie urządzenia po demontażu

211.23 (109.23)
Kocioł do gotowania kaszy poj. 500 l - MKA 11
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 2.000 mm;
 • szerokość - 1.630 mm;
 • wysokość - 1.300 mm;
Wymiary gabarytowe kotła:
 • długość - 1.400 mm;
 • szerokość - 950 mm.
Rozstaw otworów do zakotwiczenia:
 • długość - 1.475 mm;
 • szerokość - 725 mm;
 • średnica - 12 mm.
Dane techniczne:
 • Ciśnienie robocze pary - 0,3 MPa;
 • temperatura pary - 121ºC;
 • doprowadzenie pary Dn 25;
 • pojemność całkowita kotła - 500 dcm³;
 • pojemność przestrzeni grzejnej - 14 dcm³;
 • Moc - 3 kW;
 • częstotliwość - 50 Hz;
 • obroty mieszadła - 8 U/min.;
 • Producent - Pleszewska Fabryka Aparatów Przemysłu Spożywczego;
 • Typ - MKA 11;
 • waga - 520 kg.
Zdjęcie urządzenia po remoncie

211.22 (109.22)
Kocioł warzelny gazowy - 300 l
 
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.104 mm;
 • szerokość - 1.104 mm;
 • wysokość - 1.050 mm.
Dane techniczne:
 • Producent - "Spomasz" Białystok, Polska;
 • Typ - KGW 300;
 • Maksymalna temperatura gotowanego surowca - 100°C;
 • Pojemność - 300 l;
 • Moc cieplna kotła - 18 kW;
 • Moc cieplna palnika - 36 kW;
 • Rodzaj gazu - GZ-50, GZ-35, Propan butan;
 • Zużycie gazu - GZ-50 - 3,8 m³/h; GZ-35 - 5,1 m³/h; Propan butan - 3,0 kg/h;
 • Wymagany ciąg kominowy - 3-5 Pa;
 • Maksymalne ciśnienie w ogrzewaczu - 0,05 MPa;
 • Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia w ogrzewaczu - 2 zawory sprężynowe;
 • Zabezpieczenie przed wypływem gazu - zawór termo elektromagnetyczny + termopara;
 • Czas rozgrzewu od 20°C do 90°C - 80 min.;
 • Średnica przyłącza gazu - RC 1";
 • Średnica wylotu spalin - 150 mm;
 • Masa kotła - 260 kg;

Schemat urządzenia

Opis do powyższego schematu:
 1. Zawór dopr. gazu;
 2. Kocioł właściwy;
 3. Pokrywa kotła;
 4. Palnik gazowy;
 5. Termoregulator;
 6. Armatura bezp.;
 7. Kolektor wody;
 8. Zawór spustowy;
 9. Wlewek;
 10. Zawór regul. płomień;
 11. Kurki poziomu;
 12. Kurek spustowy;
 13. Osadnik;
 14. Pokrętła kurka;
 15. Przycisk zaworu;
 16. Przerywacz ciągu;
 17. Obudowa;
 18. Stopka;
 19. Pokrywka osłony.109 22b k
109 22c k
Zdjęcia urządzenia po remoncie

211.21 (109.21)
Kocioł warzelny parowy - 250 l
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.300 mm;
 • szerokość - 1.300 mm;
 • wysokość - 1.050 mm;

Dane techniczne:

 • średnica wewnętrzna kotła - 890 mm;
 • głębokość kotła - 430 mm.


Zdjęcie urządzenia po demontażu

211.20 (109.20)
Kocioł warzelny - elektryczny poj. 90l - "EFF"
 
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.000 mm;
 • szerokość - 800 mm;
 • wysokość - 1.100 mm;

Dane techniczne:

 • średnica wewnętrzna kotła - 570 mm;
 • głębokość kotła - 370 mm.
 • Pojemność - 90 l.
 • wukonany w całości ze stali nierdzewnej.

109 20 k

109 20a k
109 20b k


211.19 (109.19)
Kocioł warzelny gazowy - "FESSMANN" - 600 l
 
  Wymiary gabarytowe:
 • długość całkowita - 1.630 mm;
 • szerokość całkowita - 1.600 mm;
 • wysokość całkowita (z zamkniętą pokrywą) - 1.100 mm.
 Wymiary gabarytowe wewnętrzne:
 • długość - 1.410 mm;
 • szerokość - 1.010 mm;
 • głębokość - 470 mm.


Zdjęcie urządzenia po demontażu


 211.18 (109.18)
Kocioł elektryczny 300 l "Böwe-Passat" VOSS

Wymiary gabarytowe zewnętrzne:

 • długość - 1.420 mm;
 • szerokość - 970 mm;
 • wysokość - 970 mm.

Wymiary komory wewnątrz:

 • długość - 900 mm;
 • szerokość - 800 mm;
 • głębokość - 680 mm.
Dane techniczne:
 • Typ 51-E-6.300TH;
 • Moc - 18 kW;
 • Nr fabryczny - 9.010.91;
 • Rok budowy - 1991.

Zdjęcie urządzenia po remoncie

211.17 (109.17)
Kocioł warzelny elektryczny 600 l - Böwe-Passat

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 1.450 mm;
 • szerokość - 1.700 mm;
 • wysokość z zamkniętą pokrywą - 1.000 mm;
 • wysokość z otwartą pokrywą - 2.150 mm.

Dane techniczne:

 • pojemność - 600 l;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • moc zasilania - 34 kW;
 • rok budowy - 1992;
 • Typ - 51 - E - 6.600.
Posiadamy również kocioł tej samej firmy - 300 l.


Zdjęcia urządzenia po remoncie


211.16 (109.16)
Kocioł warzelny, gazowy - ogrzewanie pośrednie, 150 l

Wymiary gabarytowe:

 • głębokość - 850 mm;
 • szerokość - 900 mm;
 • wysokość - 900 mm;

Dane techniczne:

 • Typ: MBM Magistra 900
 • Model: G 150 l
 • pojemność - 150 l;
 • pobór mocy - 17.500 kcal/h (20,6 kW)
 • pobór gazu: LPG-30, G30-30, G31-37 - 1,62 kg/h; Naturalny G20-18 - 2,18 m3/h; Miejski G110-8 - 5,32 m3/h;
 • waga urządzenia - 185 kg.

Zdjęcie urządzenia nie używanego


211.15 (109.15)
Kocioł elektryczny z płaszczem wodnym i spustem dolnym, pojemność 80 l

Kocioł ze stali nierdzewnej. Korpus i elementy zewnętrzne lakierowane.

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 900 mm;
 • szerokość całkowita - 1.000 mm;
 • wysokość całkowita - 1.150 mm;

Dane techniczne:

 • średnica kotła - 580 mm;
 • głębokość kotła - 380 mm.

Zdjęcie urządzenia po remoncie


211.14 (109.14)
Kocioł elektryczny z płaszczem wodnym i spustem dolnym, pojemność 150 l

Kocioł ze stali nierdzewnej. Korpus i elementy zewnętrzne lakierowane.

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 1.000 mm;
 • szerokość całkowita - 1.000 mm;
 • wysokość całkowita - 1.250 mm;

Dane techniczne:

 • średnica kotła - 700 mm;
 • głębokość kotła - 490 mm.

Zdjęcie urządzenia po remoncie


211.13 (109.13)
Kociołki z mieszadłami łopatkowymi do sporządzania panieru

Dane techniczne:

 • moc silnika mieszadła - 0,2 kW, 450 obr/min.;
 • posiada spust dolny - Ø50 mm;
 • bezpośrednie podejście do wody - Ø35 mm.

Wymiary gabarytowe:

 • głębokość - 540 mm;
 • średnica wewnętrzna kotła - 590 mm;
 • wysokość całkowita - 1.300 mm;

Zdjęcie urządzenia po remoncie


211.11 (109.11)
Kotły parowe i elektryczne różnych typów

Posiadamy kotły parowe i elektryczne okrągłe, prostokątne, kwadratowe o poj. od 80-600 l.
Wewnątrz nierdzewne, na zewnątrz emaliowane i nierdzewne różnych typów.

Między innymi:
 
* Kotły parowe 80 l, okrągłe;
* Kotły parowe 150 l, okrągłe;
* Kotły parowe 300 l, całkowicie nierdzewne;
* Kotły parowe 300 l, okrągłe, pokryte blachą lakierowaną, wewnątrz nierdzewne;
* Kotły parowe 400 l, prostokątne, emaliowane, wewnątrz nierdzewne;
* Kotły parowe 600 l, prostokątne, całkowicie nierdzewne;
* Kotły parowe 600 l, prostokątne, emaliowane, wewnątrz nierdzewne;
* Kotły parowe 800 l, prostokątne, całkowicie nierdzewne;
* Kotły parowe przechylne, półkoliste (duplikatory), 500 l, na wysokie ciśnienie, z dokumentami dozorowymi;
* Kotły parowe przechylne, półkoliste (duplikatory), 200 l, na wysokie ciśnienie, z dokumentami dozorowymi;
* Kotły parowe na wysokie ciśnienie, z dokumentami dozorowymi, z dnem półkolistym, nierdzewne, stałe, z mieszadłem, 500 l;
* Kotły parowe jw. , 500 l, stałe, z dnem stożkowym i mieszadłem;
* Kotły 1.000 l, z dnem półkolistym i mieszadłem;
* oraz wiele innych, w związku z czym proponujemy kontakt osobisty lub telefoniczny


Zdjęcie urządzeń po demontażu


211.10 (109.10)

Kocioł parowy wywrotny z mieszadłem, poj. 600 l. Całkowicie nierdzewny.

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 1.500 mm;
 • szerokość - 1.700 mm;
 • wysokość - 1.000 mm;

Dane techniczne:

 • 2 siłowniki pneumatyczne do wylewania produktu z kotła;
 • zasilanie parą;
 • moc napędu mieszadła - 2,2 kW;
 • mieszadło jednoskrzydłowe z ogarnianiem ściany i dna kotła.


Zdjęcie urządzenia po remoncie


211.9 (109.9)
Kocioł warzelny do gotowania surowców (mięsnych, warzywnych itp.) - parowy

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 1.960 mm;
 • szerokość całkowita - 1.450 mm;
 • wysokość całkowita - 920 mm;

Wymiary kosza:

 • Długość - 1.360 mm;
 • Szerokość - 750 mm;
 • Wysokość - 400 mm;
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej;
 • Wyposażone w zawiesia do podnoszenia i opuszczania kosza;
 • Wyposazone w zawiesia do otwierania boku i przechylu kosza.
Wymiary gabarytowe wewnętrzne:
 • długość - 1.600 mm;
 • szerokość - 850 mm;
 • głębokość - 450 mm;
 • pojemność - 600 l;
 • zasilanie płaszcza grzejnego - para;
 • wykonanie nierdzewne.

109 9 k

109 9a k
Zdjęcie urządzenia po remoncie


211.8 (109.8)

Zbiornik magazynowy z płaszczem i mieszadłem ślimakowym XZA 101

Dane techniczne:

 • pojemność całkowita zbiornika ~ 660 dm3;
 • pojemność przestrzeni grzejnej płaszcza ~ 150 dm3;
 • temperatura pracy przestrzeni grzejnej ~ od 0 oC do 75oC;
 • masa netto ~ 395 kg;
 • moc silnika mieszadła ~ 0,8 kW;
 • obroty mieszadła ~ 7,3 obr/min.

Schemat urządzenia


Zdjęcie urządzenia w trakcie remontu

Przeznaczenie króćców na rysunku:

A - króciec spustowy produktu 100 mm;

B - króciec doprowadzający wody gorącej 32 mm;

C - króciec odprowadzający wody 32 mm.


211.7 (109.7)
Duplikator przechylny poj. 500 l - DDA 4 i DDA 4a

DDA 4 Stosowany do gotowania wyrobów w przemyśle mięsnym i drobiarskim.
DDA 4a Stosowany do gotowania zalew i koncentratów spożywczych w przemyśle owocowo-warzywnym.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 2.000 mm
 • szerokość - 1.482 mm
 • wysokość - 2.030 mm
Dane techniczne:
 • ciśnienie robocze - 0,3 MPa;
 • pojemność robocza - 500 dm3;
 • ciśnienie próbne - 0,4 MPa;
 • temperatura pary - 416oK (143oC);
 • zapotrzebowanie pary ~ 250 kg/h;
 • pojemność części ciśnieniowej - 198 dm3;
 • masa netto ~ 730 kg;
 • masa w czasie pracy ~ 1.200 kg;
 • materiały stykające się z produktem - stal kwasoodporna;
 • pozostałe stal węglowa.


Schemat urządzenia

109 7 k

109 7a k

Zdjęcia urządzeń po remoncie


211.6 (109.6)
Kocioł warzelny poj. 500 l - WKA 20

Stosowany do gotowania i podgrzewania roztworów.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.470 mm
 • szerokość - 1.600 mm
 • wysokość - 1.630 mm
Dane techniczne:
 • ciśnienie robocze pary - 0,25 MPa;
 • zapotrzebowanie pary - 100 kg/h;
 • pojemność robocza kotła - 500 dm3;
 • pojemność całkowita kotła - 800 dm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 88 dm3;
 • masa netto ~ 550 kg;
 • masa w czasie pracy ~ 1.050 kg;
 • zdolność odparowania przy gotowaniu wody - 350 kg/h;
 • materiały stykające się z produktem - stal kwasoodporna;
 • pozostałe stal węglowa.

Schemat urządzenia


Zdjęcie urządzeń po demontażu

Przeznaczenie i średnica króćców na rysunku powyżej:
- I spust 80 mm;
- II odprowadzenie kondensatu 15 mm;
- III doprowadzenie pary 20 mm;
- IV odpowietrzenie 10 mm;
- V rura zaworu bezpieczeństwa 40x65;
- VI doprowadzenie produktu (odprowadzenie oparów) 105 mm.
Zdjęcie urządzeń po demontażu z pokrywami dociskowymi

211.5 (109.5)
Kocioł warzelny poj. 300 l - WKA 19

Stosowany do gotowania i podgrzewania roztworów.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.150 mm
 • szerokość - 1.250 mm
 • wysokość - 1.550 mm
Dane techniczne:
 • ciśnienie robocze pary - 0,25 MPa;
 • zapotrzebowanie pary - 70 kg/h;
 • pojemność robocza kotła - 300 dm3;
 • pojemność całkowita kotła - 450 dm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 42 dm3;
 • masa netto ~ 350 kg;
 • zdolność odparowania przy gotowaniu wody - 100 kg/h;
 • materiały stykające się z produktem - stal kwasoodporna;
 • pozostałe stal węglowa.

Schemat urządzenia

Przeznaczenie i średnica króćców na rysunku powyżej:
- I spust 80 mm;
- II odprowadzenie kondensatu 15 mm;
- III doprowadzenie wody 20 mm;
- IV odpowietrzenie 6 mm;
- V rura zaworu bezpieczeństwa 25 mm;
- VI doprowadzenie produktu (odprowadzenie oparów) 105 mm.

 109 5 k

109 5a k


211.4 (109.4)
Kocioł warzelny (duplikator przechylny) poj. 200 l - WKA 18 i WKA 18a
 
Stosowany jest w przemyśle owocowo-warzywnym do gotowania soków.
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.896 mm;
 • szerokość - 1.016 mm;
 • wysokość - 1.097 mm.
Dane techniczne:
 • ciśnienie robocze pary - 0,3 MPa;
 • temperatura pary - 143oC;
 • zapotrzebowanie pary - 45 kg/h;
 • pojemność robocza kotła - 150 dm3;
 • pojemność całkowita kotła - 220 dm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 37 dm3;
 • masa netto - 228 kg;
 • wydajność przy gotowaniu wody - 100 kg/h;
 • materiały stykające się z produktem - stal kwasoodporna.

109 4 k


211.3 (109.3)
Kocioł warzelny parowy o poj. 1.000 l i 1.500 l - MKA 21 i MK 42
Wymiary gabarytowe:
 • średnica wewnętrzna kotła - Ø 1.195 mm i 1.140 mm;
 • głębokość kotła - 900 mm i 1.000 mm;

Dane techniczne:

 • ciśnienie robocze pary - 0,2 MPa;
 • temperatura pary - 133oC;
 • zapotrzebowanie pary - 100 kg/h;
 • pojemność całkowita - 1.000 i 1.500 dm3;
 • pojemność przestrzeni grzejnej - 160 dm3;
 • masa netto - 1.105 kg;
 • masa w czasie pracy - 2.000 kg;
 • materiały stykające się z produktem - stal kwasoodporna;
 • pozostałe - stal węglowa.


Rysunek MKA 21

Przeznaczenie i średnica króćców na rysunku powyżej:
 • A doprowadzania pary - 32 mm;
 • B doprowadzania wody - 32 mm;
 • C spust tłuszczu - 32 mm;
 • D spust wody - 65 mm;
 • E spust kondensatu - 20 mm;
 • F kurek odpowietrzający - 10 mm;
 • G króciec termometru - M27x2;
 • H zawór bezpieczeństwa - 40 mm;
 • I spust skroplin - 6 mm

211.2 (109.2)
Kocioł do topienia tłuszczu poj. 1.000 l - MKA 18

Stosowany jest w przemyśle mięsnym do topienia tłuszczu.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.946 mm;
 • szerokość - 1.946 mm;
 • wysokość - 2.270 mm;
Dane techniczne:
 • ciśnienie robocze pary - 0,6 MPa;
 • temperatura pary - 164oC;
 • zapotrzebowanie pary - 150-200 kg/h;
 • pojemność robocza kotła - 1.000 dm3;
 • pojemność całkowita kotła - 1.065 dm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 170 dm3;
 • masa netto - 1.202 kg;
 • moc napędu mieszadła - 0,6 kW;
 • obroty mieszadła - 15 obr/min;
 • materiały stykające się z produktem - stal kwasoodporna;
 • pozostałe - stal węglowa.

Schemat urządzenia


Zdjęcie urządzenia po remoncie

Przeznaczenie i średnica króćców na rysunku powyżej:
 • A króciec doprowadzania pary - 32 mm;
 • B króciec spustowy tłuszczu - 100 mm;
 • D króciec odprowadzania kondensatu - 25 mm;
 • D króciec kurka spustowego kondensatu - 10 mm;
 • E króciec zaworu bezpieczeństwa - 25 mm;
 • F króciec kurka odpowietrzającego - 10 mm;
 • G króciec manometru - 4 mm.

211.1 (109.1)
Kocioł do topienia tłuszczu poj. 500 l - MKA 31

Stosowany jest w przemyśle mięsnym do topienia tłuszczu.

Wymiary gabarytowe:
 • szerokość - 1.720 mm;
 • wysokość - 2.315 mm;
Dane techniczne:
 • ciśnienie robocze pary - 0,6 MPa;
 • temperatura pary - 164oC;
 • zapotrzebowanie pary - 70-100 kg/h;
 • pojemność robocza kotła - 500 dm3;
 • pojemność całkowita kotła - 550 dm3;
 • pojemność przestrzeni ciśnieniowej - 150 dm3;
 • wydajność urządzenia - 800 kg/4h;
 • masa netto - 836 kg;
 • masa w czasie pracy - 1.765 kg;
 • moc napędu - 0,75 kW;
 • obroty mieszadła - 15 obr/min;
 • materiały stykające się z produktem - stal kwasoodporna - grubościenna (8 mm);
 • płaszcz grzewczy - specjalnie przygotowana do tego typu pracy stal kotłowa;
 • pozostałe elementy - stal węglowa.

Schemat urządzenia

109 1 k


Zdjęcia urządzenia po demontażu

Przeznaczenie i średnica króćców na rysunku powyżej:
 • A króciec doprowadzania pary - 32 mm;
 • B króciec odprowadzania kondensatu - 25 mm;
 • C króciec spustowy - 100 mm;
 • D króciec kurka odpowietrzającego - 10 mm;
 • E króciec spustowy kondensatu - 10 mm.