Monday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

512.9 (230.9)

Matecznik 200 l

Wymiary gabarytowe:

 • Średnica - Ø 1.200 mm;
 • Wysokość - 1.100 mm.

Dane techniczne:

 • Pojemność - 200 l;
 • Czynnik grzewczy - para wodna lub gorąca woda;
 • Ciśnienie - ok. 1,5 bar.

230 9 k

230 9a k

230 9b k


512.8 (230.8)

Matecznik 100 l

Wymiary gabarytowe:

 • Średnica - Ø 770 mm;
 • Wysokośc całkowita - 1.100 mm.

Wymiary wewnętrzne kotła:

 • Średnica - Ø 580 mm;
 • Głębokość - 420 mm;
 • Pojemność - 100 l.

230 8 k

230 8a k


512.7 (230.7)

Matecznik 1.000 l

Wymiary gabarytowe:

 • średnica matecznika - 1.500 mm
 • wysokość - 2.250 mm

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • głębokość - 1.000 mm;
 • przekrój wewnętrzny zbiornika - 1.150 mm;

Dane techniczne:

 • objętość robocza - 1.000 l
 • mieszadło śmigłowe
 • obroty mieszadła - 33 U/min
 • silnik – 0,37 kW
 • przekładnia - przełożenie - 1/41,2

 230 7 k


512.6 (230.6)
Matecznik 350 l

Wymiary gabarytowe:

 • średnica matecznika - 1.300 mm
 • wysokość - 1.400 mm


Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • głębokość - 600 mm;
 • przekrój wewn. zbiornika - Ø 900 mm;
 • przekrój zewn. zbiornika - Ø 1.100 mm.

Dane techniczne:

 • objętość robocza - 350 l
 • mieszadło łopatkowe
 • obroty mieszadła - 30 U/min
 • silnik - 1,5 kW

230 6 k

230 6a k

Urządzenie po remoncie


512.5 (230.5)

Matecznik

Wymiary gabarytowe:

 • średnica - Ø 1.700 mm;
 • wysokość - 2.400 mm;

Wymiary wewnętrzne zbiornika:

 • średnica - Ø 1.500 mm;
 • wysokość - 1.800 mm;

Dane techniczne:

 • pojemność - 3.000 l;
 • płaszcz parowy niskociśnieniowy;
 • mieszadło.

512.4 (230.4)
Matecznik M1000/2

Matecznik służy do prowadzenia procesów technologicznych,w czasie których wymagane jest mieszanie,nagrzewanie i chłodzenie produktu. Termiczna izolacja zbiornika pozwala na prowadzenie obróbki zawartości w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Теchniczne dane:
 • pojemność - 1.000 l;
 • моc silnika - 0,37 kW;
 • obroty mieszadła - 320 U/min.;
 • średnica zewnętrzna - 1.400 mm;
 • waga - 550 кg;
 • wysokość - 2.020 mm.
 • czas nagrzewania mleka od temp. 10oC dо 95oC - 50 min.;
 • chłodzenie z tеmp. 95oC dо 20oC - 35 min.;
 • chłodzenie z temp. 80oC dо 6-8oC - 15 min.;
 • zapotrzeb wody lodowej o temp. 3oC do chłodzenia- 10.000 l/h;
 • zapotrzebowanie nasyconej pary - 250 кg/h przy ciśnieniu 0,03 Аtm.


Schemat


512.3 (230.3)
Mateczniki - KDP-4 - KDP-8 - KDP-12

Matecznik do długotrwałej pasteryzacji przeznaczony jest do prowadzenia procesów technologicznych, podczas których prowadzi się obróbkę cieczy w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Typ

pojemność

[l]

wymiary
[mm]

waga

[кg]

a b c d1 d2 e
KDP-4 400 1.800 1.376 726 1.000 1.130 520 460
KDP-8 800 1.940 1.604 1.280 1.240 1.374 650 500
KDP-12 1200 1.940 1.936 1.610 1.240 1.374 650 660 Schemat


512.2 (230.2)
Mateczniki - M1200 - M1500

Матecznik służy do prowadzenia procesów technologicznych,podczas których wymagane jest mieszanie, nagrzewanie i chłodzenia produktu. termiczna izolacja zbiornika pozwala na prowadzenie оbróbki zawartości w warunkach zbliżonych do izotermicznych.

Dane techniczne:
 • pojemność - 1.200/1.500 l;
 • moc silnika - 1,5/1,5 kW;
 • obroty mieszadła - 15/15 U/min;
 • zewnętrzna średnica - 1.400/1.400 mm;
 • waga - 600/750 kg;
 • wysokość - 2.130/2.450 mm.


 Schemat


512.1 (230.1)
Mateczniki - M100 - M160 - M300

Маteczniki służą do produkcji zakwasu.

typ   wymiary moc silnika zapotrzebowanie energii na 1 cykl waga zajmowana powierzchnia
a b c d1 d2 e f G pary grzejnej wody chłodzącej
l mm kW kg m3 kg m2
M100 100 1.070 1.415 1.005 560 765 540 580 400 0,4 20 1,2 165 0,9
M160 160 1.070 1.660 1.250 560 765 540 580 400 0,4 30 1,8 205 0,9
M300 300 1.300 1.550 1.060 800 960 410 410 220 0,4 70 4,0 288 1,3