Monday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

514.2
Zbiornik izolowany "WEDHOLMS" prod. szwedzkiej, nierdzewny

Zbiornik nierdzewny z izolacją poliuretanową, z pokrywą luźną, płaszcz zewnętrzny izolowany.

Dane techniczne:

  • średnica kotła - 1.300 mm;
  • głębokość kotła przy spuście - 760 mm;
  • wysokość całkowita kotła - 1.000 mm;

Zdjęcie urządzenia po demontażu


514.1
Oziębiacz mleka P-108

Dane techniczne:
  • wydajność - 1.600 l/h;
  • temperatura na dopływie - 15oC;
  • temperatura po oziębieniu - 5oC;
  • stosunek wody lodowej do produktu 2:1;
  • zużycie wody lodowej - 3.200l/h;
  • temp. wody lodowej - 1ºC.


Schemat