Monday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

402.7

Agregat wody lodowej firmy Clivet

Dane techniczne:

 • Producent – CLIVET;
 • Typ - WSAT-XSC270J
 • Chłodzenie:
  • Maksymalna wydajność chłodnicza – 692 kW
  • Pobór maksymalny mocy elektrycznej sprężarek – 229 kW;
  • Całkowity maksymalny pobór mocy elektrycznej – 251 kW;
 • Sprężarki:
  • Typ – SCROLL;
  • Ilość – 10 szt.;
  • Ilość stopni regulacji wydajności – 10;
  • Ilość obiegów czynnika – 4;
 • Parownik:
  • Typ wymiennika – PHE;
  • Przepływ maksymalny czynnika – 33,1 l/s;
  • Spadek ciśnienia – 62 kPa;
  • Pojemność czynnika – 207 l.
 • Wentylator skraplacza:
  • Typ wentylatorów – AX;
  • Ilość wentylatorów – 12;
  • Nom. Przepływ powietrza – 68393 l/s.

402 7 k

 Specyfikacja urządzenia:

 • Sprężarka:
  • Sprężarka typu Scroll wyposażona w zabezpieczenie termiczne silnika oraz zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą gorącego gazu. Zamocowana na gumowych wibroizolatorach i napełniona olejem. Grzałka oleju jest automatycznie uruchamiana po wyłączeniu sprężarki w celu niedopuszczenia czynnika oleju.
 • Konstrukcja:
  • Konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej oraz lakierowane osłony zewnetrzne z blachy aluminiowej zapewniają maksymalną odporność na warunki atmosferyczne. Równomierny rozkład masy gwarantuje sztywna rama nośna wykonana z ocynkowanych i malowanych kształtowników. Rama posiada otwory ułatwiające podnoszenie i uziemienie urządzenia.
 • Parownik:
  • Lutowany mosiądzem płytowy wymiennik bezpośredniego odparowania ze stali nierdzewnej AISI 316 o dużej powierzchni wymiany ciepła. Wyposażony w zewnętrzną izolacje cieplną i przeciwkondensacyjną. Dwa niezależne obiegi wody/freonu w układzie przeciwprądowym dla optymalizacji wymiany ciepła. Wyposażony w presostat różnicowy po stronie wodnej i grzałkę przeciwzamrożeniową zapobiegającą ryzyku oblodzenia.
 • Skraplacz:
  • Wykonany z ułożonych w układzie przestawnym miedzianych rurek połączonych z aluminiowymi lamelami. Wyposażony w pomocniczy obieg dochładzający, który zapewnia odpowiednie zasilanie czynnikiem zaworu rozprężonego.
 • Wentylator:
  • Wentylator osiowy z wyprofilowanymi sierpowo aluminiowymi łopatkami z rozpraszaczami zawirowań na końcach. Napędzany bezpośrednio trójfazowym silnikiem z zewnętrznym wirnikiem i zabezpieczeniem termicznym. Stopień ochrony IP54. Zabudowany w aerodynamicznie ukształtowanej w formie dyszy obudowie w celu zwiększenia sprawności i obniżenia poziomu hałasu. Wyposażony w osłonę zabezpieczającą.
 • Obieg chłodniczy:
  • Urządzenia posiadają niezależne obiegi chłodnicze, każdy wyposażony w:
   • Filtr odwadniacz z wymiennym wkładem;
   • Wzierniki ze wskaźnikiem wilgoci;
   • Elektroniczny zawór rozprężny;
   • Prestostat wysokiego ciśnienia;
   • Prestostat niskiego ciśnienia;
   • Zawór bezpieczeństwa niskiego ciśnienia;
   • Zawór bezpieczeństwa wysokiego ciśnienia;
   • Zawór odcinający na tłoczeniu sprężarki.

402.6
Kompaktowa maszynownia chłodnicza

Maszynownia składa się z:

 • chłodniczego agregatu tłokowego z oprzyrządowaniem (w kompaktowym kontenerze konstrukcyjnym);
 • skraplacza z zespołem 4-ch wentylatorów.

Tłokowy agregat chłodniczy - charakterystyka

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 3.000 mm;
 • szerokość - 2.000 mm;
 • wysokość - 2.000 mm.

Dane techniczne:

 • producent - Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Dębica, Polska
 • typ - ASPD 92-2-60;
 • nr fabryczny - 21265;
 • czynnik chłodniczy - NH3;
 • wydajność chłonicza - 60 kW;
 • temperatura - -35oC/+40oC;
 • obroty - 1.470 U/min.;
 • moc elektryczna - 43 kW;
 • rok produkcji - 1993;
 • waga - 4.580 kg.

Skraplacz z zespołem wentylatorowym - charakterystyka

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 3.500 mm;
 • szerokość - 1.500 mm;
 • wysokość - 2.250 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Dębica, Polska;
 • Nr fabryczny - 18797;
 • Powierzchnia wymiany - 500 m²;
 • Ciśnienie obliczeniowe - 2,1 MPa;
 • Ilość wentylatorów - 4;
 • Wydajność wentylatorów - 13.680 m³/h;
 • Spręż wentylatorów - 230 Pa;
 • Czynnik chłodniczy - NH3
 • Rok produkcji - 1993;
 • Masa - 2.617 kg.

Filtr chemiczny przy skraplaczu

Dane techniczne:

 • Producent - Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Dębica, Polska;
 • Typ - 8.49.4.00-00;
 • Nr fabryczny - 26614;
 • Ciśnienie obliczeniowe - 2,1 MPa;
 • Temperatura obliczeniowa - 150ºC;
 • Pojemność - 0,005 m³;
 • Ciśnienie próbne - wytrzymałościowe - 3,5 MPa;
 • Ciśnienie próbne - szczelnościowe - 2,1 MPa;
 • Czynnik chłodniczy - R22;
 • Data próby - 09.1997
 • Rok produkcji - 1997;
 • Masa - 36 kg.


Zdjęcia prezentują maszynownię chłodniczą zainstalowaną przy zakładzie produkcyjnym


Widok kontenera konstrukcyjnego z agregatem po demontażu


Widok skraplacza na konstrukcji z wentylatorami po demontażu


Widok filtra chemicznego przy skraplaczu


402.5
Amoniakalne agregaty śrubowe FRICK typu RWB
Zestawienie agregatów:
 • Agregat amoniakalny śrubowy typu RWB 134 z silnikiem o mocy 200 kW - rok budowy 1990. Producent - na licencji Svenska Rotor Maskiner Aktiebolag, Sweden - Waynesboro, PA 17268. Możliwość nastawu temperatury odparowania na I stopniu do -33°C.
 • Agregat amoniakalny śrubowy typu RWB 134 z silnikiem o mocy 200 kW - rok budowy 1990. Producent - na licencji Svenska Rotor Maskiner Aktiebolag, Sweden - Waynesboro, PA 17268. Możliwość nastawu temperatury odparowania na I stopniu do -33°C.
 • Agregat amoniakalny śrubowy typu RWB 134 II 177 z silnikiem o mocy 250 kW - rok budowy 1992. Pobór mocy elektrycznej ok. 140 kW. Meże pracować niezależnie jako pojedynczy agregat. Producent - na licencji Svenska Rotor Maskiner Aktiebolag, Sweden - Waynesboro, PA 17268. Możliwość nastawu temperatury odparowaniado -40°C. Możliwość pracy -40°C/+35°C (z ekonomizerem). Wydajność chłodnicza przy temperaturze odparowania -40°C - 202-207 kW.
 • Agregat amoniakalny śrubowy typu RWB 234 z silnikiem o mocy 55 kW - rok budowy 1992. Producent - na licencji Svenska Rotor Maskiner Aktiebolag, Sweden - Waynesboro, PA 17268. Możliwość nastawu temperatury odparowania do -40°C.
Agregaty zdemontowano prosto z ruchu sprawne technicznie z automatyką.


Zdjęcia sprężarek w maszynowni


402.4
Agregat sprężarkowy - Typ - 6 W /92SA

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 2.200 mm;
 • szerokość - 1.000 mm;
 • wysokość - 1.250 mm.

Dane techniczne agregatu:

 • Producent - wytwórnia urządzeń chłodniczych Dębica
 • wydajność - 88.200 kcal/h dla -15/0/350C
 • czynnik - R 717;
 • agregat dwustopniowy;
 • moc - 35,2 kW;
 • obroty - 1.465 U/min.

Dane techniczne silnika:

 • obroty - 1.435 U/min.
 • moc - 55 kW;
 • typ - SZUe84b;

Zdjęcie urządzenia po demontażu


402.3
Agregat sprężarkowy - 8 W 200/2N Szadkowskiego

AGREGAT -

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 4.000 mm;
 • szerokość - 1.550 mm;
 • wysokość - 1.910 mm.

Dane techniczne:

 • Typ - 8W 200/2N
 • Nr - ZN 76-1325-0490
 • Q chł. przy -35ºC/+35ºC - 260.000 kcal/h
 • Czynnik chłodniczy - NH3
 • ilość cylindrów I/II stopnia- 8/4;
 • zapotrzebowanie mocy - 160 kW;
 • ciężar bez silnika i ramy - 5.500 kg;
 • rok produkcji - 1978;
 • średnica otworu na sprężu - 120 mm;
 • średnica otworu na ssaniu - 145 mm;
 • średnica odolejacza - 92 mm.

SILNIK -

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 1.540 mm;
 • szerokość - 950 mm;
 • wysokość - 800 mm.

Dane techniczne:

 • typ - Se 355 L8
 • moc - 160 kW;
 • obroty - 785 U/min.
 • zasilanie -380 V 320 A;
 • ciężar - 1.750 kg;


402.2
Agregat sprężarkowy - 10 W 92SA

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 2.200 mm;
 • szerokość - 900 mm;
 • wysokość - 1.300 mm;

Dane techniczne agregatu:

 • Producent - wytwórnia urządzeń chłodniczych Dębica
 • Q min (min. wydajność chłodnicza) - 162.400 W;
 • p j - 15/ +/-0 / + 35 0C
 • Dn przewodu ssawnego - 100 mm;
 • Dn przewodu tłocznego - 80 mm.

Dane techniczne silnika:

 • typ - m 5 g 280 s1;
 • moc - 74 kW;
 • obroty - 1.485 U/min.;
 • zasilanie - 380 V 400 A.

Zdjęcie urządzenia po demontażu


402.1
Chłodnicze agregaty sprężarkowe śrubowe firmy STAL


Zdjęcia urządzenia po przeglądzie

TYP

Rok budowy

Moc silnika

U/min. silnika

S 73 E - 34A

- 1984

- 470 kW

-2.970

S 73 E - 34A

- 1984

- 470 kW

- 2.970

S 73 E - 34A

- 1984

- 470 kW

- 2.970

S 71 E - 34A

- 1984

- 470 kW

- 2.970

S 57 EB - 26F

- 1984

- 88 kW

- 2.940

S 57 EB - 26F

- 1984

- 88 kW

- 2.940

S 57 E - 26F

- 1984

- 250 kW

- 2.970

S 57 E - 42F

- 1984

- 200 kW

- 2.960

SCR model 25 16

- 470 kW

- 2.970

Moce silników podano we wszystkich agregatach, jednakże część agregatów zdekompletowano (silnik).

Wymiary gabarytowe sprężarek:

 • długość całkowita ze zbiornikiem - 5.000 mm;
 • szerokość całkowita agregatu - 1.500 mm;
 • wysokość całkowita agregatu - 1.700 mm;
 • wysokość zbiornika - 2.600 mm (bez orurowania);
 • waga całości - ok. 5.000 kg.

Agregaty chłodnicze z pompami ciepła:

 1. Agregat VSP71 EC-BC-DCXF-BBF-CBB-O, moc silnika 400 kW; 2.960 U/min.; rok produkcji 1989.
 2. Agregat VSP57 EG-BCD-HXM-CDB-CDMF, moc silnika 380 kW; 2.960 U/min.; rok produkcji 1989.

Zdjęcia urządzenia po demontażu

Chłodnicze agregaty sprężarkowe śrubowe - KÜHL AUTOMAT


Zdjęcie urządzenia po demontażu

TYP

Stopień sprężu

Rok budowy

Silnik

Wydajność - 40 / + 30

S 3 2500/01

2,6

1980

150 kW

400 kW

S 3 2500/01

2,6

1974

150 kW

400 kW

S 3 2500/01

2,6

1974

150 kW

400 kW

S 3 2500/01

2,6

1974

150 kW

400 kW

S 3 1800/01

2,6

1983

150 kW

280 kW

S 3 900/01

2,6

1981

190 kW

140 kW

śruby (nowe)

S3 . 900

2,6

1977

S3 . 900

2,6

1979

S3 .1800

2,6

1979

S 3 .1800

2,6

1977

S 3 .1800

2,6

1988