Monday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

408.25

Chłodnica 2-wentylatorowa, freonowa

Wymiary gabarytowe:

 • Długość - 1.630 mm;
 • Szerokość - 650 mm;
 • Wysokość - 600 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - SIARCO Refrigeration, Włochy;
 • Model - ESAS728S.P;
 • Rok produkcji - 2005;
 • Średnica wentylatora - Ø 340 mm;
 • Silnik wentylatora (EMBPAPST, Niemcy) - 230 V - 145/205 W - 0,68/0,9 A;
 • Oryginalnie nie posiada grzałek. Przygotowane miejsca do zamontowania grzałek o długości ok. 1.400 mm.

408 25 k

408 25b k

408 25a k

 


 

408.24
2-wentylatorowa chłodnica na freon

Ciąg powietrza w chłodnicy od dołu do góry - wymuszony przez 2 wentylatory umieszczone w górnej części chłodnicy.

Wymiary gabarytowe chłodnicy bez kierownic powietrza:
 • długość - 2.280 mm
 • szerokość - 840 mm
 • wysokość - 1.840 mm
Wymiary gabarytowe kierownicy powietrza:
 • długość - 1.250 mm
 • szerokość - 800 mm
 • wysokość - 2.100 mm
 • wysokość prostej części kierownicy powietrza - 1.050 mm
 • istnieje możliwość odłączenia zakrętu od prostej części kierownicy.
Dane techniczne:
 • Producent - ILKA VEB Apparatebau Mylau, Niemcy
 • Ciśnienie - 2,3 MPa
 • rok produkcji - 1988
 • waga chłodnicy - ok. 500 kg
 • czynnik chłodniczy - R 22
 • ilość rurek w poziomie - 16 szt.
 • ilość rurek w pionie - 12 szt.
 • całkowita ilość rurek - 192 szt.
 • średnica zewnętrzna rurki -16 mm
 • ilość grzałek do rozmrażania chłodnicy - 18 szt.
 • dolna taca podgrzewana grzałkami elektrycznymi
 • wysokość bloku chłodniczego - 560 mm
 • szerokość bloku chłodniczego - 800 mm
 • długość bloku chłodniczego - 2.300 mm
 • rozstaw między lamelami - 8 mm
 • powierzchnia wymiany - 260 m²


Widok ogólny chłodnicy


Widok boku chłodnicy od strony rurek


Widok rozdzielacza na freon


Widok górnych wentylatorów powietrza


Widok kierownicy powietrza
Zdjęcia urządzenia po demontażu


408.23
Urządzenie do schładzania wody

Zastosowanie np. przy glazurownicy, jako urządzenie schładzająco-filtrujące wodę po glazurowaniu i podające ją już schłodzoną ponownie do glazurowania.

Wymiary gabarytowe:
 • długość - 1.800 mm;
 • szerokość - 920 mm;
 • wysokość - 1.260 mm.
Dane techniczne:
 • Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych SA w Gdyni, Polska (PBUCH SA);
 • typ - WCH-5;
 • ciśnienie - 2,1 MPa;
 • czynnik chłodniczy - R 22;
 • nr urządzenia - 53589;
 • rok budowy - 1997;


Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.22
Zespół do schładzania wody STAL-GRAM

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 3.150 mm;
 • szerokość - 1.300 mm;
 • wysokość - 1.900 mm.

Dane techniczne agregatu:

 • Producent – Gram York, A/S Dania;
 • Nr – 77-580-0232-266;
 • Typ – HC 4075;
 • Czynnik chłodniczy – R 717;
 • Rok produkcji – 1997;
 • Obroty – 1.850 U/min.;
 • Wydajność – 148 m3/h;
 • wydajność chłodnicza przy parametrach: 0/+35ºC wynosi ok. 125 kW;
 • Wydajność przy parametrach: -10/+35ºC wynosi ok. 80 kW.

Dane techniczne zbiornika:

 • Producent – Gram York;
 • Typ – F20K;
 • Rok produkcji – 1997;
 • Nr fabryczny – 75919531200203;
 • Ciśnienie – 25,6 bar;
 • Maksymalna temperatura – 1300C;
 • Minimalna temperatura - -100C;

Dane techniczne separatora:

 • Producent – ESTD – „Ega Smede and Maskin Aerkested”, Dania;
 • Typ – separator;
 • Nr – 97.016;
 • Rok produkcji – 1997;
 • Ciśnienie – 1/24 bar;
 • Ciśnienie próbne – 30 bar;
 • Maksymalna temperatura – 450C;
 • Minimalna temperatura - -500C;
 • Pojemność – 120 l;
 • Czynnik chłodniczy – R717/R22.
Moc elektryczna - 25 kW

Wymiennik płytowy:

 • Prodycent - SONDEX;
 • Ciśnienie - 25/13 bar;
 • Wydajność - 3.565 l/h;
 • Max. temperatura - 1100C.
Waga - 1.500 kg


Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.21
Chłodnica Krack - nr 2

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 3.100 mm;
 • szerokość - 1.400 mm;
 • wysokość - 1.640 mm.

Lamele:

 • od strony wentylatorów - 224 szt.
 • od przodu - 148 szt.
 • grubość lameli - 3 mm
 • odstęp między lamelami od przodu - 14 mm
 • odstęp między lamelami od tyłu - 8 mm
 • szerokość - 400 mm
 • wysokość - 1.000 mm

Rury:

 • ilość w pionie - 16
 • ilość w poziomie - 24
 • długość - 2.400 mm


Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.20
Wentylatorowa chłodnia wody - typ WCW-C2

Wymiary gabarytowe:

 • Długość – 2.060 mm;
 • Szerokość – 2.060 mm;
 • Wysokość – 3.000 mm.

Dane techniczne:

 • Nominalna wydajność cieplna – 322 kW;
 • Nominalna ilość wody chłodzonej – 60 m3/h;
 • Pojemność zbiornika wody – 1,6 m3;
 • Ciśnienie wody chłodzonej – 0,1 MPa;
 • Moc silnika wentylatora – 5,5 kW;
 • Prędkość obrotowa silnika wentylatora – 960 U/min.;
 • Masa chłodni – 710 kg.
Wydajność cieplną Q podano dla następujących parametrów:
 • Temperatura termometru mokrego tm=291 K (180C);
 • Temperatura wody ciepłej tw= 305K (32oC).


Zdjęcie urządzenia po demontażu


Schemat


408.19
Chłodnica Krack

Wymiary gabarytowe:

 • Długość - 4.900 mm;
 • Szerokość (bez wentylatora) - 1.050 mm;
 • Wysokość - 1.250 mm.

Dane techniczne:

 • Model UDA;
 • PC8-3-Y-5510-1;
 • 3 silniki;
 • Moc - 4,8 kW;
 • Zasilanie - 380 V;
 • 3 fazy;
 • Częstotliwość - 50 Hz;
 • rok produkcji - 1991.

Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.18
Chłodnica - uniwersalny oziębiacz powietrza - nr 8

Wymiary gabarytowe:

 • Długość - 4.760 mm;
 • Szerokość - 1.130 mm;
 • Wysokość - 1.300 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - Promarket, Wrocław;
 • Typ - UOP 4WF;
 • Powierzchnia wymiany - 515 m2 x 2 (zblokowana);
 • Wydajność chłodnicza - 61,8 kW;
 • Ciśnienie obliczeniowe - 1,2 MPa;
 • Temperatura obliczeniowa - 3730K;
 • Masa - 1.100 kg;
 • Pojemność - 340 l x 2 (zblokowana);
 • Rok produkcji - 1998;
 • Nr fabryczny - 736.

Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.17
Chłodnica Krack, Illinois, USA - Promarket Wrocław - nr 3

Wymiary gabarytowe:

 • Długość - 2.910 mm;
 • Szerokość z wentylatorami - 1.500 mm;
 • Wysokość - 1.260.

Dane techniczne z tabliczki Promarket:

 • Model - UOP 3 WC;
 • rok produkcji - 1998;
 • pojemność - 149 l;
 • powierzchnia wymiany - 400 m²;
 • masa - 1.575 kg;
 • nr fabryczny - 742 i 741

Rurki:

 • ilość w pionie - 16
 • ilość w poziomie - 8
 • długość - 2.400 mm
 • średnica - 26 mm

Lamele:

 • ilość - 340 szt.
 • grubość - 3 mm
 • odstęp między lamelami - 5 mm
 • szerokość - 420 mm
 • wysokość - 1.000 mm

Dane z tabliczki Krack:

 • Model AP 258-4-RBA-HG;
 • Seria - 1647 99 01;
 • Typ - AMM;
 • 2 silniki;
 • Moc - 5 kW;
 • Zasilanie - 380 V;
 • Częstotliwość - 50 Hz;
 • 3 fazy;

Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.16
Chłodnica Krack - nr 7

Dane techniczne:

 • Typ - PCS 1Y-228-4-3-,2-RBA-HCU-LH;
 • czynnik chłodniczy - R717;
 • Zasilanie - 380 V/3 fazy/50 Hz;
 • napęd - 1;
 • moc - 4,8 kW;
 • Nr 41 188-2A;
 • Model - UDA;
 • rok produkcji - 1991;
 • nr - 41588-2

Rury:

 • w pionie - 21;
 • średnica - 21 mm;
 • długość - 1.720 mm.

Lamele:

 • ilość - 274
 • grubość - 1 mm
 • odstęp między lamelami - 6 mm
 • szerokość - 450 mm
 • wysokość - 1.200 mm


Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.15
Chłodnica 2 CLA 560/160/2 - nr 6

Dane techniczne:

 • Producent - Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Dębica, Polska;
 • powierzchnia wymiany - 151 m²;
 • Typ - 2 CLA 560/160/2;
 • ciśnienie robocze - 2,1 MPa;
 • waga - 900 kg;
 • rok produkcji - 1987;
 • Wentylatory - 2 szt.;
 • nr 5263;
 • wydajność wentylatora - 351 m³/h;
 • spręż wentylatora - 250 Pa;

Rury:

 • w pionie - 18
 • w poziomie - 6
 • średnica - 21 mm

Lamele:

 • 156 szt.
 • grubość - 2 mm;
 • odstęp między lamelami - 10 mm;


Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.14
Chłodnica KRACK - Uniwersalny oziębiacz powietrza - nr 1

Dane techniczne:

 • Producent - Krack Corporation Addison Illinois, USA; Promarket Co. Ltd. Zakłady Produkcji Urządzeń Chłodniczych Promarket, Wrocław, Polska;
 • Typ - UOP;
 • Ciśnienie obliczeniowe - 1,2 MPa;
 • Temperatura obliczeniowa - 373°K;
 • rok produkcji - 1993;
 • Nr urządzenia - 244;
 • Pojemność - 146 l;

Lamele:

 • ilość - 248 szt.
 • grubość - 2,5 mm;
 • odstęp między lamelami - 8 mm;
 • szerokość lamel - 400 mm;
 • wysokość lamel - 1.000 mm.

Rury:

 • ilość w pionie - 16
 • ilość w poziomie - 8
 • długość rury - 2.370 mm
 • średnica rury - 26 mm


Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.13
Chłodnica amoniakalna - nr 4

Wymiary gabarytowe:

 • długość -  3.240 mm;
 • szerokość (bez wentylatorów) - 1.150 mm;
 • wysokość - 1.880 mm.

Dane techniczne:

 • Producent - Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Dębica, Polska;
 • Powierzchnia wymiany - 500 m²;
 • Wydajność chłodnicza - 60 kW;
 • Ciśnienie obliczeniowe - 2,1 MPa;
 • Wydajność wentylatora - 13.680 m³/h;
 • Spręż wentylatora - 560 Pa;
 • Typ - 2CLA 800/500;
 • Nr fabryczny - 16191;
 • czynnik chłodniczy - NH3;
 • Waga - 2.130 kg;
 • Rok produkcji - 1990;
 • rozstaw lamel - 11 mm;
 • ilość lamel - 216;
 • ilość rurek - 24 w pionie/8 w poziomie;
 • średnica rurek - 21 mm;

Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.12
Chłodnice amoniakalne z wentylatorami SOW 13-2A-P 144,2 - nr 5

Wymiary gabarytowe chłodnicy:

 • Długość całkowita - 2.650 mm;
 • Długość chłodnicy - 2.100 mm;
 • Szerokość całkowita (bez silnika) - 1.160 mm;
 • Szerokość chłodnicy - 630 mm;
 • Wysokość całkowita - 1.350 mm;
 • Wysokość chłodnicy - 1.020 mm.

Dane techniczne chłodnic:

 • Producent - Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych, Urządzeń Chłodniczych i Przemysłowych "MOSTOSTAL" Wrocław
 • Typ - SOW 2A-P 144,2;
 • Rok produkcji - 1990;
 • Masa netto - 1.800 kg;
 • Wentylatory - 2 szt.;
 • Powłoka antykorozyjna ocynk ogniowy;
 • Średnica rurek chłodnicy - 25 mm (stalowe);
 • powierzchnia wymiany - 144,2 m²;
 • wydajność jednostkowa - 120 W/1 m² wymiany, tj. ok. 17 kW;
 • wydajność chłodnicza - 17,3 kW;
 • Rozstaw między lamelami - 15 mm i 17 mm (od wentylatorów).

Dane techniczne wentylatora:

 • Producent - F.U.W TYWENT Rzeszów;
 • Typ - WOCH 56CA3;
 • Rok produkcji - 1990;
 • Temperatura maksymalna - + 40ºC;
 • Masa bez silnika - 26 kg;
 • Obroty - 24 1/s;
 • Średnica wewnętrzna wentylatora - 780 mm.

Dane techniczne silnika wentylatora:

 • Typ - S690L4K;
 • Moc - 1,5 kW;
 • Masa netto 20 kg;
 • Średnica - 700 mm.
SOW chłodnica schemat

Schemat

SOW chłodnica

SOW chłodnica amoniakalna
Zdjęcie urządzenia po demontażu

oraz

Chłodnica amoniakalna SOW 2 A - pow. wymiany 200 m² - nr 5a

oraz
Chłodnica amoniakalna SOW 1 A - pow. wymiany 100 m² - nr 5b


408.11
Wentylatorowa chłodnia wody typ WCW-C1

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 1000 mm;
 • szerokość - 1.000 mm;
 • wysokość - 2.350 mm

Dane techniczne:

 • Producent - Przedsiębiorstwo "Cemet" Ltd. Sp. z o.o.
 • dopuszczalna temperatura - 60ºC; 
 • ciśnienie wody chłodzonej - 0,1 MPa;
 • masa - 236 kg;
 • silnik o mocy 1,5 kW; 1.400 obr./min.;
 • nominalna wydajność cieplna - 75.000 kcal/h = wydajność niska 87 kW;
 • nominalna ilość wody chłodzonej - 15 m³/h;
 • pojemność zbiornika wody - 0,25 m³;
 • masa chłodni - 185 kg.

Wydajność cieplna podana dla następujących parametrów:

 • temperatura termometru mokrego - 18°C;
 • temperatura wody cieplej - 32°C.
ffffs

Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.10
Chłodnica międzystopniowa CMLU - 1.25

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 2.900 mm;
 • średnica - 800 mm;
 • wysokość - 1.900 mm;

Dane techniczne :

 • Producent - Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Dębica.

fsd

Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.9
Chłodnica amoniakalna, stalowa

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 1.900 mm;
 • szerokość całkowita - 450 mm;
 • wysokość całkowita - 800 mm;

Dane techniczne:

 • Producent - Mostostal Wrocław;
 • Symbol - CL 12-40

lk

Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.8
Skraplacz freonowy YORK, miedziany

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 1.840 mm;
 • szerokość całkowita - 1.040 mm;
 • wysokość całkowita - 1.750 mm;

Dane techniczne:

 • typ - 66SR-NV;
 • dopuszczalne ciśnienie pracy - 27 Atm
 • pojemność - 18,0 l

sf

Zdjęcie urządzenia po demontażu


408.7
Chłodnica amoniakalna do komór minusowych, 2-wentylatorowa, na powierzchnię 135 m2
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 2.130 mm;
 • głębokość - 920 mm;
 • wysokość - 2.200 mm;

Dane techniczne:

 • masa - 665 kg.


Schemat


408.6
Chłodnica amoniakalna do tunelu zamrażalniczego
Wymiary gabarytowe:
 • długość - 3.535 mm;
 • głębokość - 1.412 mm;
 • wysokość - 1.650 mm.
Dane techniczne:
 • wydajność chłodnicza - 95.000 Kcal;
 • ocynkowane, nieużywane.

ffs

Schemat


408.5
Chłodnice podsufitowe freonowe okrągłe
Dane techniczne:
 • przekrój - 1.000 mm;
 • wykonane z materiałów nierdzewnych.

sa

Zdjęcie urządzenia zamontowanego


408.4
Chłodnice 2-wentylatorowe P8/1.300x600 GN

Dane techniczne:

 • długość rurek - 1.070 mm;
 • ilość rzędów poziomo - 6;
 • ilość rzędów pionowo - 12;
 • Ø rurek po zewnętrznej - 15 mm;
 • szerokość lamel - 250 mm;
 • wysokość lamel - 570 mm;
 • ilość lamel - 132 sztuki;
 • silnik - 0,18 kW.

f

Schemat


408.3
Chłodnice 1-wentylatorowe

Dane techniczne:

 • długość rurek - 900 mm;
 • ilość rzędów poziomo - 4;
 • ilość rzędów pionowo - 12;
 • Ø rurek po zewnętrznej - 22 mm;
 • wysokość lamelek - 85 cm;
 • szerokość lamelek - 280 mm;
 • rozstaw lamel - 8 mm.

fsd

Schemat


408.2
Chłodnice 1-wentylatorowe

Dane techniczne:

 • długość rurek - 950 mm;
 • ilość rzędów poziomo - 12;
 • ilość rzędów pionowo - 8;
 • Ø rurek po zewnętrznej - 22 mm;
 • długość lamel - 860 mm;
 • wysokość lamel - 440 mm;
 • ilość lamel - 98 sztuk;
 • silnik - 0,37 kW.

sf
Schemat


408.1
Chłodnice 1-wentylatorowe

Dane techniczne:

 • długość rurek - 950 mm;
 • ilość rzędów poziomo - 10;
 • ilość rzędów pionowo - 6;
 • Ø rurek po zewnętrznej - 22 mm;
 • długość lamel - 630 mm;
 • wysokość lamel - 440 mm;
 • ilość lamel - 98 sztuk;
 • rozstaw między lamelami - 8 mm;
 • silnik - 0,37 kW.

fd
Schemat