Monday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

411.2

Zbiornik na amoniak typ ZL2 U2P

Wymiary zbiornika na czynnik chłodniczy:

 • długość - 3.700 mm;
 • szerokość - 1.120 mm;
 • wysokość - 1.450 mm;
 • średnica - 900 mm.

Dane zbiornika na czynnik chłodniczy:

 • typ - ZL2 U2P;
 • ciśnienie obliczeniowe - 18 MPa;
 • temperatura obliczeniowa - 373 stopnie K;
 • pojemność - 2.150 l;

Zdjęcie urządzenia po demontażu


411.1
Zbiornik na amoniak typ ZLU - 4

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 3.700 mm;
 • średnica - 1.200 mm;
 • wysokość całkowita - 1.600 mm;

Dane techniczne:

 • V = 3.94 m3;
 • P obliczeniowe- 1,8 MPa;
 • P próba wytrzymałości - 2,7 MPa;
 • P szczelności -1,8 MPa;
 • czynnik - R 717;
 • waga - 1.180 kg;
 • nr fabryczny - 20 020;
 • Producent - Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Dębica.

Zdjęcie zbiornika po demontażu