Monday the 22nd - copyright Konsorcjum Andziak - HostingFlow.com

415.8

Skraplacz natryskowo-wyparny "Promarket" Wrocław, Polska - typ CLK/N 500

Skraplacze natryskowo-wyparne typu CLK przeznaczone są do skraplania ciekłego czynnika chłodniczego - gorących par amoniaku - w przemysłowych obiegach chłodniczych przy użyciu wody i powietrza płynących w przeciwprądzie.

Wymiary gabarytowe:
 • długość całkowita - 6.400 mm;
 • szerokość - 3.100 mm + 1.050 mm (wentylatory);
 • wysokość - 3.800 mm.
Budowa skraplacza:
 • wymiennik ciepła;
 • wanna skraplacza;
 • zespół wentylatorów;
Dane techniczne:
 • Wejście do kolektora – Ø 125 mm
 • powierzchnia wymiany - 500 m²;
 • wydajność chłodnicza - 1.460 kW przy +40ºC, przy ciśnieniu ssania o temp. -10ºC;
 • 4-wentylatory;


Zdjęcie urządzenia po demontażu


415.7
Skraplacz natryskowo-wyparny 4-wentylatorowy ze zbiornikiem na czynnik chłodniczy

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 5.400 mm;
 • szerokość - 1.850 mm;
 • wysokość - 3.140 mm.

Dane techniczne:

 • moc chłodnicza - 400 kW
 • dane silnika wentylatora:temp. - 40ºC.
  • typ - Sg90L4;
  • 3 fazy;
  • zasilanie 380 V;
  • częstotliwość - 50 Hz;
  • 1.380 U/min.;
  • moc - 2,2 kW;
  • natężenie - 5,4 A;
  • waga 23 kg;
 • Wejście do kolektora – Ø 100 mm

415 7 k

415 7a k

Zdjęcie urządzenia po demontażu


 415.6
Skraplacz powietrzny "Güntner"

Wymiary gabarytowe:

 • długość - 1.700 mm;
 • szerokość - 800 mm;
 • wysokość - 1.050 mm.

Dane techniczne:

 • skraplacz 2-wentylatorowy;
 • Typ - KAHN 5o/2;
 • Nr 4 1479;
 • Rok produkcji - 1984.

Zdjęcie urządzenia po demontażu


415.5
Skraplacz natryskowo-wyparny z wentylatorami Mostostal Wrocław - kompakt, Polska

Wymiary gabarytowe:

 • Długość - 4.900 mm;
 • Szerokość - 2.050 mm + 1.250 mm (wentylatory);
 • Wysokość - 3.210 mm.

Dane techniczne:

 • Typ - SNDP 250 UL (posiadamy także: SNDP 250 UP);
 • Nr fabryczny dla UL - 12398; dla UP - 12390;
 • Rok produkcji - 1996;
 • Masa - 7.710,3 kg;
 • Moc chłodnicza - 869 kW;
 • Powierzchnia wymiany - 257,5 m²;
 • Skraplanie - + 35ºC;
 • Termometr mokry - +21ºC;
 • 3-wentylatorowy;
 • Typ wentylatora - AT28 28G2C;
 • Typ silnika - Sg160M8A;
 • Moc silnika - 4 kW;
 • Obroty silnika - 705 U/min.
 • Wejście do kolektora – Ø 100 mm
 • rury grubościenne

Zdjęcie urządzenia po demontażu


415.4
Skraplacz natryskowo-wyparny z wentylatorami SWU-125

Dane techniczne:

 • Typ - SWU-125;
 • Nr fabryczny - 8540;
 • Czynnik NH3;
 • Rok produkcji - 1988;
 • Masa - 3.101 kg;
 • Powierzchnia wymiany - 125 m²;
 • Ciśnienie obliczeniowe - 2,1 MPa;
 • Wydajność wentylatora - 13.630 m³/h
 • Spręż wentylatora - 560 Pa;
 • Wydajność chłodnicza - 357,5 kW;
 • Producent - Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych Dębica, Polska.
 • Wejście do kolektora – Ø 50 mm
 • rury grubościenne


Zdjęcie urządzenia po demontażu


415.3
Skraplacz natryskowo-wyparny z wentylatorami Reinhard Raffel

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 2.450 mm;
 • szerokość całkowita - 1.500 mm;
 • wysokośc całkowita - 3.000 mm.

Dane techniczne:

 • Producent niemiecki - Reinhard Raffel;
 • Typ - RR V 216;
 • Nr fabryczny - 16.138;
 • Moc - 300 kW;
 • temperatura - tk- 350C;
 • temperatura - tf - 21,50C;
 • rok produkcji - 1988;
 • czynnik - NH3;
 • Volume - 432;
 • 22 bar;
 • 1200C;
 • rury grubościenne.


Zdjęcia urządzenia po demontażu


415.2

Skraplacz freonowy YORK, miedziany

Wymiary gabarytowe:

 • długość całkowita - 1.840 mm;
 • szerokość całkowita - 1.040 mm;
 • wysokość całkowita - 1.750 mm;

Dane techniczne:

 • typ - 66SR-NV;
 • dopuszczalne ciśnienie pracy - 27 Atm
 • pojemność - 18,0 l

Zdjęcie urządzenia po demontażu